Locatiescan

Past uw plan wel of niet in een bestemmingsplan? Het is handig om dat snel te weten! Liefst voordat er geïnvesteerd wordt in dure bouwtekeningen, onderzoeken, studies en vergunningaanvragen. De locatiescan voorkomt teleurstellingen en zegt veel over de haalbaarheid van een plan. Dé Erfontwikkelaar bekijkt gratis uw locatie en onderzoekt of uw wensen haalbaar zijn. […]

Lees Meer »

Principeverzoek

Het principeverzoek is de start van een daadwerkelijk project. Het college van burgemeester en wethouders geeft hiermee formeel aan of het meewerkt of niet. Omdat aan een principeverzoek gemeentelijke legeskosten zijn verbonden is het belangrijk meteen beslagen ten ijs te komen. Naast het schriftelijke verzoek maak ik daarom ook al een situatieschets met sfeerbeelden. Bij […]

Lees Meer »

Bestemmingsplan

Elke gemeente stelt voor haar grondgebied een bestemmingsplan op. De belangrijkste functie van dit bestemmingsplan is om aan te geven hoe de verschillende percelen en gronden binnen de gemeente gebruikt mogen worden. Ook uw erf is opgenomen in het bestemmingsplan. Wanneer u hiervan wilt afwijken moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Vaak blijkt dit een […]

Lees Meer »

Verkoop kavel

Wilt u een kavel op het platteland verkopen? De ervaring leert dat enkel een bord in de kavel plaatsen vaak niet genoeg is om potentiele kopers te overtuigen. De Erfontwikkelaar gaat daarom verder. Op onze website worden meerdere kavels tegelijk gepresenteerd. Hierdoor komen er meer kopers en verkopers bij elkaar. Daarnaast stellen we samen bijvoorbeeld […]

Lees Meer »