Bestemmingsplan

Elke gemeente stelt voor haar grondgebied een bestemmingsplan op. De belangrijkste functie van dit bestemmingsplan is om aan te geven hoe de verschillende percelen en gronden binnen de gemeente gebruikt mogen worden.

Ook uw erf is opgenomen in het bestemmingsplan. Wanneer u hiervan wilt afwijken moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Vaak blijkt dit een lastig en langdurig traject. De Erfontwikkelaar kan voor u de bestemmingsplanwijziging in zijn geheel overnemen. Ik werk samen met betrouwbare bureaus die een ruime ervaring binnen de gemeenten hebben. U heeft echter maar één aanspreekpunt. Dat is helder en scheelt veel geregel.

Indien het bestemmingsplan formeel is vastgesteld kunt u tot uitvoering overgaan. Soms worden hierbij objecten of kavels verkocht.

De erfontwikkelaar kan u op een unieke manier helpen om dit te verkopen. We hebben hiervoor een aparte verkoopwebsite opgesteld