Locatiescan

Past uw plan wel of niet in een bestemmingsplan? Het is handig om dat snel te weten! Liefst voordat er geïnvesteerd wordt in dure bouwtekeningen, onderzoeken, studies en vergunningaanvragen. De locatiescan voorkomt teleurstellingen en zegt veel over de haalbaarheid van een plan.

Dé Erfontwikkelaar bekijkt gratis uw locatie en onderzoekt of uw wensen haalbaar zijn.

Wanneer een project in een bestemmingsplan past kunt u er vanuit gaan dat de gemeente aan het plan medewerking moet gaan verlenen. Er zijn dan geen bijzondere procedures nodig.

Past uw plan volgens de locatiescan niet in het bestemmingsplan? Dan kan de gemeente een afwijkingsprocedure volgen. Deze procedure heeft wel gevolgen:

  • vaak een langere doorlooptijd dan een ‘normale’ vergunningaanvraag;
  • mogelijkheden voor het indienen van zienswijzen en/of het instellen van bezwaar en beroep tegen het plan zijn ruimer;
  • kostenverhogend: vaak worden extra onderzoeken gevraagd, zoals bijvoorbeeld een flora en fauna toets.

Wanneer uw plan niet in het bestemmingsplan past is het verstandig om op tijd vooroverleg te plegen met uw gemeente. De gemeente zal overtuigd moeten worden om een afwijkingsprocedure te volgen. De Erfontwikkelaar kan u in dit geval helpen met een goed praatplan. Een goed verhaal en mooie plaatjes vergroot namelijk de kans op medewerking van de gemeente.

Vraag vrijblijvend een locatiescan aan!