Visualisatie & Presentatie

Een goed plan presenteert zichzelf… Was het maar waar! Wanneer een plan niet duidelijk in beeld gebracht is, levert het vaak bezwaren op. Wanneer de omgeving een helder beeld krijgt gepresenteerd vanuit verschillende invalshoeken verdwijnen de meeste bezwaren echter als sneeuw voor de zon. “Een beeld zegt meer dan duizend woorden, presenteer uw plannen op […]

Lees Meer »

Ruimtelijk kwaliteitsplan

Bij functieveranderingen, zoals Rood voor Rood, of uitbreidingen van agrarische bedrijven wordt door gemeente en provincie steeds vaker een ruimtelijk kwaliteitsplan geëist. Dit kwaliteitsplan moet aansluiten op het landschapsontwikkelingsplan van de gemeente. Hoe ziet de bestaande situatie eruit? Hoe komt de nieuwe situatie eruit te zien? Hoe wordt het plan in het landschap goed ingepast? […]

Lees Meer »

Erfinrichtingsplan

  Bij kleinschalige ontwikkelingen met een geringe impact op de omgeving wordt veelal een erfinrichtingsplan opgesteld. In deze tekening wordt op een bondige manier de nieuwe situatie geschetst en aangegeven hoe er wordt geïnvesteerd in het landschap. In een erfinrichtingsplan staat onder andere welke gebouwen bestaand en nieuw zijn, welke beplanting waardevol is, waar nieuwe […]

Lees Meer »

Praatplan

Een praatplan is bedoeld om op een representatieve manier uw plannen te presenteren. Met een fraaie tekening, goede sfeerbeelden, 3D visualisaties of fotomanipulaties maken we voor iedereen in één oogopslag duidelijk wat uw plannen zijn. Met dit praatplan kan bijvoorbeeld de gemeente benaderd worden, maar het kan ook gebruikt worden om in een vroeg stadium […]

Lees Meer »

Beeldkwaliteitsplan

Op specifieke locaties, zoals historisch waardevolle erven, kan de gemeente apart van de welstandsnota een beeldkwaliteitsplan verlangen. Dit beeldkwaliteitsplan geeft de specifieke voorwaarden voor de bouw en de inrichting van het erf weer en vormt het toetsingskader bij de beoordeling door de welstandscommissie. In dit plan worden onder andere het materiaalgebruik, de verhoudingen van de […]

Lees Meer »