Erfinrichtingsplan

 

Bij kleinschalige ontwikkelingen met een geringe impact op de omgeving wordt veelal een erfinrichtingsplan opgesteld. In deze tekening wordt op een bondige manier de nieuwe situatie geschetst en aangegeven hoe er wordt geïnvesteerd in het landschap. In een erfinrichtingsplan staat onder andere welke gebouwen bestaand en nieuw zijn, welke beplanting waardevol is, waar nieuwe beplanting aangebracht wordt, hoe de routing op het erf verloopt, waar gekeerd en geparkeerd kan worden en waar het regenwater blijft.

“Erfinrichting met een nuchtere, praktische insteek”
Schermafbeelding 2016-09-06 om 21.29.16

De erfontwikkelaar houdt rekening met de wensen van de gebruiker, met een nuchtere en praktische insteek wordt het erf ingericht. Aan een erf met een agrarische functie worden heel andere eisen gesteld dan aan bijvoorbeeld een camping. Hiermee houd ik als erfontwikkelaar rekening bij de inrichting. Jarenlange ervaring op onder andere mijn eigen boerderij stelt mij in staat om telkens een efficiënt erf te ontwerpen. Daarbij verlies ik de inpassing in de omgeving nooit uit het oog.

Agrarische ondernemers kunnen het erfinrichtingsplan gebruiken voor de Maatlat Duurzame Veehouderij. De erfontwikkelaar heeft hiervoor al veel van deze plannen gemaakt. Naar gelang de uitvoering van het plan kunnen verschillende punten behaald worden. Vraag naar de mogelijkheden.