Ruimtelijk kwaliteitsplan

Bij functieveranderingen, zoals Rood voor Rood, of uitbreidingen van agrarische bedrijven wordt door gemeente en provincie steeds vaker een ruimtelijk kwaliteitsplan geëist. Dit kwaliteitsplan moet aansluiten op het landschapsontwikkelingsplan van de gemeente.

Hoe ziet de bestaande situatie eruit? Hoe komt de nieuwe situatie eruit te zien? Hoe wordt het plan in het landschap goed ingepast? Welke beplanting wordt er gebruikt? Het ruimtelijk kwaliteitsplan geeft antwoord op al deze vragen.

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Daarnaast wordt binnen provincie Overijssel bij specifieke ontwikkelingen, ook een Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) verlangd. Dit is een extra investering in de omgeving, vaak buiten het erf. Naast het inpassen van het erf (ruimtelijk kwaliteitsplan) helpt de Erfontwikkelaar ook om samen met u de KGO vast te stellen.

De mate van de kwaliteitsimpuls wordt bepaald door de volgende factoren:

 

·       Wat is de schaal en impact op de omgeving?

·       Is het eigen of maatschappelijk belang?

·       In welke mate vervult het plan eigen belang en/of maatschappelijke belang?

·       Is de ontwikkeling gebiedseigen?

 

De gekozen KGO onderbouwen we in een duidelijk rapport. Dit rapport kan weer gebruikt worden bij het informeren van de omgeving waardoor er meer draagvlak gecreëerd wordt. De kwaliteitsimpuls kan ook in samenspraak met het Plaatselijk Belang of de buurt worden ingevuld. De Erfontwikkelaar kan hierbij als mediator optreden.

 

De erfontwikkelaar heeft veel ervaring met de totstandkoming van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving en het opstellen van ruimtelijke kwaliteitsplannen. Daarnaast helpen we om op een goede manier het gesprek aan te gaan met de omgeving. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Schermafbeelding 2016-09-06 om 21.23.32

Voorbeeld Ruimtelijk kwaliteitsplan