X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

de Roundhouse, een bijzondere stal in het landschap

Het landschappelijk inpassen van agrarische erven is meer dan het aanplanten van groen. Een goede aansluiting op de omgeving en een passende uitvoering van de gebouwen maken dat een erf landschappelijk past.

Reeds twee keer heeft dé Erfontwikkelaar b.v. een zogenaamde Roundhouse ingepast. Eén keer in Aalten waarbij de stal dienst doet als jongveestal en één keer in Hertme waarbij de stal dienst doet als vleesveestal.

Dit prachtige stalsysteem uit Engeland wordt verkocht door IDagro.

Deze fabrikant maakt naast de Rondhouse ook de Serrestal. Eveneens een stal die past in het landschap door de eenvoudige vorm, de donkere kleurstelling en de transparantie. Je kan de dieren van veraf zien. Dat is goed voor het imago en het dierwelzijn.

schermafdruk-2016-10-11-21-48-26
De serrestal past in het landschap, soms zelfs zonder enige beplanting