X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Van paardenhouderij naar stalinrichter

Binnen de gemeente Dalfsen is een bestaande paardenhouderij omgevormd naar een opslagbedrijf ten behoeve van stalinrichting. De gemeente wilde hier medewerking aan verlenen mits er een forste kwaliteitsimpuls wordt geleverd. Initiatiefnemer voldoet hieraan door elders landschapsontsierende bebouwing te slopen en beide locaties landschappelijk goed in te passen. Daarbij zijn de typische kenmerken als kleinschaligheid, rechtlijnigheid en veel groen belangrijke ingrediënten.

In nauw samenwerking met de evenconsulent van het Oversticht is het Ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld. Het buitengebied van Dalfsen is hiermee fraaier en vitaler geworden.

dé Erfontwikkelaar b.v. heeft ruime ervaring met het zoeken en invullen van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Middels deze methode is er erg veel mogelijk in het buitengebied. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw plan.

van paardenhouderij naar opslag stalinrichting, het erf wordt vergroend