X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Bijzonder wonen in Wierden

Op een prachtige plek in het buitengebied van Wierden zijn twee bouwkavels gegenereerd. De gemeente Wierden wilde hier middels de rood voor rood regeling  aan medewerken, mits de ruimtelijke kwaliteit versterkt wordt. Deels wordt dit bereikt door de sloop van landschapsontsierende bebouwing (minimaal 850 m2) en deels door het landschappelijk goed inpassen van het gehele plangebied. In samenspraak met de toekomstige bewoners is het plan opgesteld. Daarbij zijn wensen als ruimte voor de paarden, energie neutraal bouwen en een efficiënt en passend erf op een adequate manier uitgewerkt.