X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Bouwen met mest

Ook vanaf mijn varkensbedrijf zijn de mestafzetkosten de laatste jaren onevenredig gestegen. Dit heeft te maken met de steeds strengere normen die gelden voor akkerbouwers, er mag minder mest op een hectare. Ook is de rundveehouderij de laatste jaren, met de afschaffing van het melkquota  gegroeid. Dit betekend dat er een mestoverschot is.

En bij een overschot moet je betalen om het af te voeren. Vanuit mijn ondernemerschap en creatieve hoek ben ik op zoek naar nieuwe manieren van mestverwaarding.

Vorig jaar leerde ik Tjibbe Winkler van de GIDO stichting kennen. Tjibbe is betrokken bij meerdere projecten rond be- en verwerking van biomassa reststromen in Nederland en in Belgie. Ook de heeft Tjibbe een voortrekkersrol bij de ontwikkelingen rond nieuwe technieken die dat mogelijk maken en die helpen opbrengsten te genereren in plaats van kosten te maken.

Tjibbe vroeg of ik samen met enkele andere veehouders mee wilde doen in een onderzoek naar het verwerven van composieten uit mest. Momenteel zijn we druk doende om te kijken hoe we mest als grondstof van bijvoorbeeld composiet kunnen maken. Millvision is hierbij het bedrijf met veel ervaring. Zo worden er al planken en bloempotten uit waterplanten gemaakt (in opdracht van de gemeente Almere).

 

Hardenberg heeft van oorsprong de WAVIN. Dit bedrijf maakt en verwerkt kunststoffen tot een verscheidenheid aan producten. Het project zit daarom precies in de goede hoek van het land..