X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Klein huisje van oude stallen

Het platteland loopt leeg. Veel (varkens)boeren stoppen. dé Erfontwikkelaar onderzoekt de mogelijkheid om met vrijkomende materialen nieuwe kleine huisjes te bouwen. Deze kunnen een veelvoud aan functies krijgen. Boer van de stal af, buitengebied krijgt nieuw leven.

oude-varkensstal
voorbeeld van een oude varkensstal

De stallen kennen veelal een zelfde opbouw. Stalen spanten met daartussen houten gordingen. Dakbedekking van asbest golfplaat en isolatie van dupanel. Binnen deze schil zijn de verschillende afdelingen met daarin de hokken waar de varkens in gehuisvest zijn. De wanden bestaan uit een gemetselde buitenmuur met een binnenmuur van een aangestuct kalkzandsteen. De hokken bestaan uit betonnen roosters met daaronder een mestkelder en een dichte betonnen vloer waarop de varkens rusten. De hokafscheiding bestaat uit gemetselde muren, kunststof of hout.

Deze stallen worden gezien als landschapsontsierend aangezien ze in veelvoud voorkomen en geen streekeigenheid kennen. Door de eenvoudige vormgeving en materialisatie vormen het niet echt gebouwen die bewaard moeten blijven.

Met beleid proberen overheden de boeren deze stallen, na bedrijfsbeëindiging, te laten slopen. Middels rood voor rood wordt bijvoorbeeld een bouwrecht voor een vrijstaande woning verleend indien men een bepaalde oppervlakte stallen sloopt en de functie verandert van agrarisch naar wonen.

Gemeenten zwoegen met de vraag of Rood voor rood wel het instrument is om alle vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen te saneren.

dé Erfontwikkelaar ziet het anders, deze stallen bieden voldoende materialen waarmee je nieuwe wooneenheden kunt bouwen.

axo-klein-huisje
klein huisje uit hergebruikte bouwmaterialen

Zie hier het resultaat van een stable-woning (6 x 4 meter) nagenoeg volledig gebouwd van materialen die vrijkomen uit een varkensstal. De materialen die zijn toegevoegd kennen een toegevoegde waarde (energie opwekken, isoleren of extra licht). De achterzijde is van hout. Stallen werden in die jaren zo gebouwd dat er eenvoudig een spant vak bij aan gebouwd kon worden ter uitbreiding. Ook deze kleine stable-woning kan vergelijkbaar eenvoudig uitgebreid worden.

Het kleine huisje biedt ruimte voor twee personen. De vloer bestaat uit voormalige betonnen roosters waarover een transparante epoxy laag is gegoten. Deze vloer wordt aan de onderzijde verlicht waardoor een bijzonder effect in de woning ontstaat. De borstwering bestaat uit gemetselde grove puinbrokken van de buitenmuur. Ook de robuuste schoorsteen bestaat uit dit hergebruikte materiaal. De constructie bestaat uit ingekorte stalen spanten. Tussen deze spanten zijn de voormalige ramen en de hokdeuren toegepast (watervast multiplex). Het dak bestaat deels uit zonnepanelen en deels uit hergebruikte ramen en gecoat watervast multiplex.

dé Erfontwikkelaar denkt verder, bent u geïnteresseerd in dit concept of heeft u oude stallen? neem eens de tijd voor een goed gesprek!