X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Mooie schuurwoning voor de Peerdejager

Vroeger woonde hier de Peerdejager, middels paarden werden schepen door de wijken getrokken. Op deze bijzonder plek kun je je dat nog goed voorstellen. Ten zuiden van de woning loopt de Lange Jacht. Een oude wijk die als een van de weinige nog in goede staat is.

dé Erfontwikkelaar is gevraagd een visie te geven op de inrichting als onderdeel van een vergunning voor het realiseren van een schuurwoning. Deze woning zal groter worden dan 750 m3 waardoor middels een ruimtelijk kwaliteitsplan moet worden aangegeven hoe het erf landschappelijk wordt ingepast.

Op het bestaande erf staat een woning met daar achter een voormalig achterhuis. Het is onderdeel van de karakteristieke hoogveenlandschap van Dedemsvaart. Het erf is grotendeels afgeschermd met groen. Initiatiefnemer is voornemens de woning met het achterhuis te slopen. Een reeds bestaande bijgebouwen blijven staan. De gemeente Hardenberg wil hieraan in principe medewerking verlenen mits het gehele erf landschappelijk goed ingepast wordt. Ten grondslag van dit ruimtelijk kwaliteitsplan ligt het Vigerend beleid van de provincie Overijssel, de visienota buitengebied Hardenberg en de LandschapsIdentiteitsKaarten.

Vanuit de landschapsidentiteitskaarten bestaat de wens om de bestaande wijken te behouden en te herstellen, de nieuwe woning refereert aan de van oorsprong voorkomende werfen langs deze wijken.

In nauw samenspraak met de architect is de woning en het erf ontwikkeld. De nieuwe woning zal 1000 m3 inhoud hebben en uit materialen bestaan die in de omgeving voorkomen.

De beoogde schuurwoning