X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Nieuwe woning in achterhuis

De initiatiefnemer wil een bestaande grote boerderij opsplitsen in twee zelfstandige wooneenheden. De gemeente Hardenberg wil hier aan meewerken. Een onderdeel van de bestemmingsplanwijziging is het landschappelijk goed inpassen van het erf. De instandhouding dan wel verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is ook beleidsmatig ingebed in de provinciale Omgevingsvisie.

Het erfplan

Bestemmingsplannen voor het buitengebied kunnen voorzien in de nieuwbouw (of opsplitsing) van woningen uitsluitend indien hier sociaaleconomische en/of maatschappelijke redenen voor zijn en er is aangetoond dat het verlies aan ecologisch en/of landschappelijk waarden in voldoende mate wordt gecompenseerd wordt.  Dit is door de Erfontwikkelaar B.V. uitgewerkt in een ruimtelijk kwaliteitsplan. Hier is ook de kwaliteitsimpuls groene omgeving in uitgewerkt.

Wilt u meer weten over het splitsen van een woning? Neem vrijblijvend contact op.