X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Regeling omg.kwaliteit

Recent heeft het Ontwikkelbedrijf Varkenshouderij de Regeling Omgevingskwaliteit opengesteld. Kortgezegd komt het er op neer dat varkensbedrijven die willen stoppen en geurhinder op de omgeving uitstoten een extra stimulans krijgen bij de verkoop van de productierechten aan het ontwikkelbedrijf varkenshouderij.

de lege stallen is iets tussen de ondernemer en de gemeente, je bent niet verplicht om het te slopen of her te bestemmen

dé Erfontwikkelaar helpt je graag verder om te onderzoeken wat je met oude stallen kan. Zo kunnen in vele gemeenten middels Rood voor Rood sloopmeters omgezet worden naar bouwrechten voor woningen. Ook herbestemmen naar bijvoorbeeld een werkplaats of kantoor is vaak goed haalbaar.

Vorig jaar deed dé Erfontwikkelaar mee aan een prijsvraag van het Architectuurcentrum Twente. Op een creatieve manier de materialen die vrijkomen bij de sloop hergebruiken tot een Tiny House. Bekijk hier het voorbeeld.