X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Wonen op de stuwwal van de Lutte

Op één van de mooiste stuwwallen van Nederland heeft dé Erfontwikkelaar vorm gegeven aan de herbestemming van een kwekerij. Op deze locatie zijn 3 nieuwe kavels ingepast. De kwaliteiten van het landschap zijn versterkt met de aanleg van een erfbos, veel solitaire bomen en een natte zone waar het kwelwater voor een bijzonder natuurontwikkeling zorgt.

Bij dergelijke plannen is het van belang dat de ruimtelijke kwaliteit toeneemt. Dat er goede aanknopingspunten gevonden worden na een goede analyse van het landschap.

de nieuwe bewoners waren bekend, samen met hun is dé Erfontwikkelaar gekomen tot een goed plan

 

Hebt u ook landschapsontsierende objecten in het buitengebied en benieuwd wat je hier mee kan? Vraag hier gratis een quickscan aan.

 

Herbestemming kwekerij
Na sloop van de kassen zal het gehele terrein landschappelijk ingepast worden. Met name het hoogteverschil maakt dat er prachtige kavels ontstaan.
Luchtfoto
Het huidige terrein kent genoeg aanknopingspunten om na sloop van de kassen het landschap te versterken.