X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Acht recreatiewoningen krijgen andere bestemming

dé Erfontwikkelaar is gevraagd om de landschappelijke inpassing van 8 bestaande recreatiewoningen te inventariseren. De gezamelijke eigenaren hebben de gemeente Haaksbergen gevraagd de bestemming naar wonen te wijzigen. De gemeente wil hier in principe aan meewerken als onder andere de landschappelijke inpassing geborgd is. Aangezien de recreatiewoningen in een bosrijke omgeving liggen wordt hier grotendeels aan voldaan. Wel kan op microniveau enkele ingrepen worden gedaan om zo een kwaliteitsslag te maken. Ten grondslag van dit Ruimtelijk kwaliteitsplan ligt het Beeldkwaliteitsplan buitengebied Haaksbergen. Naast het beleid zijn ook de wensen en de randvoorwaarden van opdrachtgevers verwerkt in dit plan.