X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Forse bedrijfsuitbreiding Genemuiden

dé Erfontwikkelaar is gevraagd een visie te geven op de inrichtingvals onderdeel van een uitbreiding van een bestaand bedrijf te Genemuiden.  De uitbreidingen van de bedrijfsbebouwing bedraagt 1550 m2. In samenwerking met de evenconsulent van Het Oversticht is het plan verder uitgewerkt. 

De gemeente Zwartewaterland wil meewerken, mits middels een ruimtelijk kwaliteitsplan wordt aangetoond dat de ruimtelijke kwaliteit daadwerkelijk verbeterd wordt. Daarbij moet aangetoond worden of het om een grootschalige ontwikkeling gaat of om een basisinspanning. Middels een rekenmodule is aangetoond dat het hier gaat om een kleinschalige uitbreiding en dat met een basisinspanning voldaan kan worden. Ten grondslag van dit Ruimtelijk kwaliteitsplan ligt de omgevingsvisie Overijssel en het LandschapsOntwikkelingsPlan Zwartewaterland. Naast het beleid zijn ook de wensen en de randvoorwaarden van opdrachtgever verwerkt in een plan.