X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Landschappelijke inpassing slachthuis in Goor

Een nieuwe kalverslachterij op het industrieterrein Zenkeldamshoek te Goor. Hiervoor is door dé Erfontwikkelaar b.v. een ruimtelijk kwaliteitsplan en een beeldkwaliteit-land opgesteld. Dit ruimtelijk kwaliteitsplan is onderdeel van het bestemmingsplan. Het terrein van ca. 4 ha ligt op de overgang van het industrieterrein naar het landelijk gebied.

Het totale plan, veel groen en een brede waterpartij als afscherming

De gemeente wil in principe medewerking aan dit initiatief verlenen mits het geheel op een adequate manier landschappelijk wordt ingepast. De verschijningsvorm van het gebouw en de inpassing van de buitenruimte zullen vastgesteld worden in dit zogeheten Ruimtelijk kwaliteitsplan. Ten grondslag aan dit plan ligt het beeldkwaliteitsplan Zenkeldamshoek. De Erfontwikkelaar b.v. heeft naast het ruimtelijk kwaliteitsplan tevens het beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan wordt afzonderlijk van de welstandsnota vastgesteld. Het zal als toetsingskader gelden bij de verdere ontwikkeling.

Het concept
Een impressie van de groene buitenruimte
Zicht vanaf de openbare weg