X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Van tuincentrum naar vier mooie kavels

dé Erfontwikkelaar is gevraagd om uitwerking te geven aan de erfinrichting als onderdeel van de bestemmingsplanwijziging op het perceel te Wierden. Op het perceel stond een tuincentrum. Eigenaar is heeft zijn bedrijfsactiviteit te beëindigt.

Middels de ruimte voor ruimte regeling wordt mogelijk gemaakt dat er op deze locatie 4 nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden.

 

INRICHTING

Voor deze ontwikkeling is een juiste landschappelijke inpassing gewenst. Het advies van de ervenconsulent vormt de basis van deze inpassing. Het erf ligt in het uitloopgebied van de kern Wierden. De nieuwe woonpercelen vormen gezamenlijk met naastgelegen erven een cluster van gebouwen waar omheen al diverse bomen en singels staan.

De ruimte voor ruimte regeling is dus niet enkel van toepassing op vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen, afhankelijk van de locatie is het ook mogelijk om andere bedrijfsgebouwen in te zetten om ontwikkelingen te ontplooien.

dé Erfontwikkelaar maakt veelal gratis een quickscan waarbij de kansen in beeld worden gebracht.

 

MASSA