X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Van idee naar uitvoering ‘Zonnepanelenveld Bathmen’

juni 28, 2023

dé Erfontwikkelaar is enkele jaren geleden gevraagd een visie te geven op de inrichting van zonneakker de Batmense Landen ten noord-westen van het dorp Bathmen.

Op 13 mei jl. is de officiele opening geweest. Op het moment van opening draaide de installatie exact 1 jaar.

Initiatiefnemer heeft in samenwerking met coöperatie Noaberenergie een zonneakker van ca. 16 ha (11 ha zonnepannellen). Het doel was een gedragen initiatief waarbij aandacht is voor de omgeving. Daarbij sluit het aan op het energieneutraal maken van Bathmen.

Bij dit initiatief was het belangrijk dat er werd geïnvesteerd in ruimtelijk kwaliteit, dit hebben ze op de volgende manier uitgevoerd

  • Zuidopstelling van de panelen zodat er kruidenrijke bosrandvegetatie kan groeien.
  • De zonneakker is opgedeeld in verschillende akkers zodat het oorspronkelijke verkavelingspatroon zichtbaar is.
  • Uitkijkpunt op heuvel.
  • Beperkt hekwerk (enkel waar nodig is).
  • Geisoleerde poelen om de natuurwaarde te vergroten.
  • Struweel om het veld gedeeltelijk af te schermen en om de natuurwaarde te vergroten (aantrekking van vogels).
  • Enkele solitaire bomen.

Wil je meer weten kijk dan op de website van Noaber Energie

Inspiratie gezocht?

juni 8, 2021

Buitenkansen een initiatief van de provincie Overijssel heeft een prachtige website waarop goede voorbeelden staat die een meerwaarde hebben voor de omgeving.

Wil je erf ’transformeren’ maar ben je inspiratie nodig. Kijk op deze website waar voorbeelden opstaan en laat je inspireren.

https://www.buitenkansenoverijssel.nl

het project Toekomstgerichte Erven

juni 8, 2021

Er verandert veel voor het platteland (stoppende agrariërs, stikstofproblematiek, claim om grond voor natuur, energie of water, woningnood etc). Dit zien wij dagelijks in ons werk. Gelukkig realiseert de provincie dit zich heel goed en daarom wil ze erfeigenaren in het mooie en ook belangrijke buitengebied ondersteunen bij het maken van plannen en keuzes voor de toekomst. Dit doet de provincie door de inzet van erfcoaches te subsidiëren voor alle gemeenten die zich hiervoor in willen zetten. Dit is een aanwinst voor de erfeigenaren. Ze zijn een belangrijke schakel in veranderingen. Wil je meer weten. Lees dan bijgaand artikel

https://www.detoren.net/regio/hardenberg/hardenberg/35413/kent-u-de-erfcoaches-al-

Kwaliteitsimpuls en toekomstbestendig landgoed

mei 27, 2021

Landgoed Rechteren gaat verschillende erven ontwikkelen en herbestemmen. We zijn gevraagd om in samenspraak met de rentmeester en de ervenconsulent van Het Oversticht de erfinrichtingsplannen op te stellen.

De familie Van Rechteren Limpurg wil haar landgoed bij Dalfsen een kwaliteitsimpuls geven en toekomstbestendig maken. Wil je hier meer over weten? Lees dan bijgaand artikel:

https://www.destentor.nl/dalfsen/graaf-christiaan-van-rechteren-bouwt-met-woningen-aan-toekomst-landgoed-dalfsen~a8fbb3d9/