X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

ZORG DAT JOUW ERF IN HET LANDSCHAP PAST

Ruimtelijk kwaliteitsplan

Er bestaat een kans dat het plan dat jij hebt voor het herinrichten van jouw erf een functieverandering met zich meebrengt. Een voorbeeld van een functieverandering is Rood voor Rood of het uitbreiden van een agrarisch bedrijf. In die gevallen eisen de provincie en gemeente dat het ‘nieuwe’ erf aansluit bij het landschapsontwikkelingsplan van de gemeente. Om dit aan te tonen is een ruimtelijk kwaliteitsplan een goed middel.

Hoe zorg je ervoor dat jouw plan goed past in het landschap?

In een ruimtelijk kwaliteitsplan geef je aan hoe de bestaande situatie eruit ziet en, nog veel belangrijker, hoe de nieuwe situatie eruit komt te zien. Hoe ga je ervoor zorgen dat jouw plan goed in het landschap wordt ingepast? Welke beplanting ga je gebruiken? Daarnaast verlangt de provincie in sommige gevallen ook een zogenaamde Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Dit is een extra investering in de omgeving, maar vaak buiten het erf, om het buitengebied een extra kwaliteitsimpuls te geven. Door de genomen beslissingen ten aanzien van de kwaliteit van het plan goed te onderbouwen wordt er op die manier meer draagvlak gecreëerd. Het is dus van belang om goed na te denken over de inpassing van een erf en om dit op een overtuigende manier vast te leggen in een ruimtelijk kwaliteitsplan, vóórdat er een bestemmingsplan wijziging wordt ingediend.

 

Mag ik een ruimtelijk kwaliteitsplan voor jou opstellen?

Neem contact op