X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Groeien door te slopen

Initiatiefnemer is agrariƫr en heeft naast dit bedrijf een handelsonderneming. Op het bestaande erf bestaat de wens een nieuw bedrijfsgebouw te realiseren. De gemeente Ommen wil hier in principe aan medewerken, mits de ruimtelijke kwaliteit versterkt wordt. Het bedrijfsgebouw moet passen op het erf en een landelijke uitstraling krijgen. Daarbij moet het erf zich als eenheid in het landschap presenteren. De provincie Overijssel stelt als eis dat in bestemmingsplannen die bepaalde ontwikkelingen mogelijk maken, wordt onderbouwd dat de ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt conform de geldende gebiedskenmerken. De gemeente Ommen vroeg daarom om een ruimtelijk kwaliteitsplan met een goede ruimtelijke onderbouwing.

De ruimtelijke kwaliteit nam toe door elders landschapsontsierende bebouwing te slopen. Tezamen met een aansprekende architectuur en een adequate landschappelijke inpassing is het plan goed ontvangen en kan deze ondernemer in het buitengebied groeien.