X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Uitbreiding hotel Tante Sien

Tante Sien is een begrip in de regio. Het bekende restaurant-hotel in Vasse staat midden in het dorp en wil uitbreiden. dé Erfontwikkelaar heeft voor hotel-restaurant een inrichtingsplan gemaakt. Het bestaande gebouw wordt uitgebreid waarbij de gemeente en omwonenden inzichtelijk willen hebben hoe het geheel landschappelijk wordt ingepast. Van belang is om bestaande waardevolle bomen zoveel mogelijk te behouden. Naast bomen moest ook het parkeren op een adequate manier ingepast worden.

De gemeente is akkoord met het inrichtingsplan waarmee de realisatie van deze uitbreiding weer een stap verder is.