X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Brood en spelen

In 2018 is de prijsvraag Brood en spelen georganiseerd. Daarop zijn vele inzendingen gekomen met allemaal leuke ideeën voor een andere invulling van boerenerven. Ik kijk er nog regelmatig op. Het is een prachtige site voor mensen die ideeën zoeken.

Achtergrondinformatie:

De grote veranderingen van deze tijd spelen zich af op het platteland. De agrarische sector krijgt te maken met een nieuwe werkelijkheid. De voedselproductie die altijd hoog en standvastig is geweest loopt tegen grenzen aan. 
Grenzen aan de ruimtelijke impact van landbouw, de milieubelasting en het dierenwelzijn, maar ook aan de bedrijfsvoering van de boeren zelf. Vernieuwing is broodnodig. 

Er leven vele goede ideeën onder boeren en andere grondeigenaren. Tal van innovaties op het gebied van voedsel, water, bodem, gezondheid, korte ketens en duurzaamheid zijn al in gang gezet. De prijsvraag Brood en Spelen wil deze vernieuwende ontwikkelingen stimuleren. Nauwe samenwerking met ontwerpers helpt om de ideeën concreet te maken en zorgt ervoor dat het rendement van de innovaties terecht komt bij de bedenkers zelf.

Het platteland is ook op andere vlakken volop in beweging. De bevolking vergrijst en krimpt; de ecologische en cultuurhistorische waarde van het landschap neemt af, terwijl het recreatieve gebruik van het platteland juist sterk groeit. Hier botst de romantische blik met de efficiency van het productielandschap. Het platteland is ook het terrein waar de maatregelen tegen klimaatverandering vorm krijgen, bijvoorbeeld door zonne-akkers, windmolenparken en biomassa-installaties. Energietransitie en de wateropgave kunnen niet in de stad opgelost worden. Deze opgave vraagt om een combinatie van hoogwaardige innovatie en veel ruimte. Het platteland en de boeren bieden het allebei.

bron: www.broodenspelen.nl