X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Bij grootschalige ontwikkelingen verlangt de provincie Overijssels een Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is een extra investering in de omgeving, vaak buiten het eigen erf om. In samenspraak met de omgeving kan bepaald worden welke impuls wenselijk is. Op die manier wordt er ook meer draagvlak gecreëerd in de omgeving voor jouw plan.

Hoe bepaal je de gewenste kwaliteitsimpuls?

De mate van de kwaliteitsimpuls wordt bepaald door diverse factoren:

  • Wat is de schaal en impact van jouw plan op de omgeving?
  • Vervult het plan het eigen of juist het maatschappelijke belang?
  • Is de ontwikkeling binnen het plan gebiedseigen of juist niet?

Op basis hiervan kunnen we vaststellen wat de (financiële) kwaliteitsimpuls moet zijn. Als dit duidelijk is, brainstormen we over de manier waarop de impuls aan de omgeving kan worden gegeven. Soms is dit in samenspraak met de omgeving (bijvoorbeeld een Plaatselijk Belang of de buurtbewoners zelf), zodat zij hun wensen kunnen uitspreken. Hierbij kan ik als Erfontwikkelaar als mediator optreden. De kwaliteitsimpuls onderbouwen we in een duidelijk rapport, welke vervolgens kan zorgen voor meer draagvlak vanuit de omgeving.

Kan ik jou helpen met het bepalen van de KGO?

Neem contact op