X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Mooi wonen dankzij rood voor rood

dé Erfontwikkelaar is gevraagd om een geheel rood voor rood traject te begeleiden in Den Ham. Initiatiefnemer nabij het ouderlijk huis enkele landschapsontsierende bebouwing slopen (776 m2) om middels de rood voor rood regeling een bouwkavel genereren. Aangezien er op deze plek niet voldoende vierkante meters stallen staan zal er op een andere plek in Den Ham ca 550 m2 landschapsontsierende bebouwing gesloopt worden. De gemeente Twenterand wil hier aan meewerken, mits de ruimtelijke kwaliteit versterkt wordt. Deels wordt dit bereikt door de sloop van landschapsontsierende bebouwing (minimaal 850 m2) en deels door het landschappelijk goed inpassen van de bouwlocatie. Het bestemmingsplan is reeds vastgesteld.

Te slopen landschapsontsierende bebouwing
Het inrichtingsplan