X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Sloop ligboxenstal maakt bouwkavel mogelijk

Op dit prachtige oude erf dichtbij de Vecht in Holthone worden enkele landschapsontsierende bebouwing slopen (850 m2) en middels de rood voor rood regeling een bouwkavel genereren. Deze bouwkavel is op het bestaande bouwblok middels de één erfgedachte worden ingepast. Daarbij is gekeken naar de gebiedskenmerken zoals ze in het vigerend beleid zijn weergegeven. Privacy en uitzicht waren belangrijke eisen vanuit de toekomstige bewoners. De toekomstige bewoners van de kavel waren namelijk al bekend.

Dé Erfontwikkelaar heeft het gehele traject verzorgt. Van principeverzoek tot bestemmingsplan. Inmiddels is het plan door de gemeente goedgekeurd.

Het nieuwe erf na sloop van de opstallen