X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Modern erf met schuurwoningen in Zutphen

Het erf ligt in het uitloopgebied van Zutphen. Op deze plek wil initiatiefnemer enkele landschapsontsierende bebouwing en twee bestaande wooneenheden slopen en middels de rood voor rood regeling een bouwkavel genereren. Daarnaast zullen de twee bestaande wooneenheden op het erf herbouwd worden. De gemeente Zutphen wil hier middels de rood voor rood regeling in principe aan medewerken, mits de ruimtelijke kwaliteit versterkt wordt. Deels wordt dit bereikt door de sloop van landschapsontsierende bebouwing (minimaal 850 m2) en deels door het landschappelijk goed inpassen van het gehele erf.

Het plan refereert aan het moderne agrarische erf

Het erf zal bestaan uit drie royale kavels. Op deze kavels zullen drie woningen worden gebouwd. één woning aan de noordwest zijde zal als moderne landelijke woning worden vormgegeven. Het vormt het hoofdgebouw op het erf. Aan de oostzijde zal een apart bijgebouw gerealiseerd worden. Rondom deze woning kan een tuin worden aangelegd met als afscherming een beukenhaag. De tuin kan ingevuld worden met cultuurlijke beplanting. De tweede woning, direct ten oosten van de landelijke woning, zal daarentegen als schuurwoning vormgegeven dienen te worden. Een eenvoudige hoofdvorm en uitgevoerd in materialen die mooi verouderen en voorkomen op het boerenerf (hout, staal, profiel-plaat, glas). De boerderij refereert naar de ligboxenstal die samen met de landelijke woning het front van het erf vormt. Voor deze woning zal een hoogstamfruitgaard worden voorzien om de gevel te onderbreken. Daarnaast wordt, om eenheid te creeeren, ook een beukenhaag voor deze woning aangeplant.