X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Van inwoning naar zelfstandige wooneenheid

Binnen de gemeente Hardenberg bestaat de mogelijkheid om voor een inwoning situatie een zelfstandig wooneenheid te krijgen. Een voorwaarde hiervoor is dat eigenaren aantonen hoe hun erf landschappelijk goed is ingepast. Hiervoor dient een ruimtelijk kwaliteitsplan worden opgesteld. Ten grondslag van dit Ruimtelijk kwaliteitsplan ligt het Vigerend beleid van de provincie Overijssel, de visienota buitengebied Hardenberg en de LandschapsIdentiteitsKaarten. Naast het beleid worden ook de wensen en de randvoorwaarden van opdrachtgever verwerkt in een plan.

Dé Erfontwikkelaar heeft inmiddels meerdere ruimtelijke kwaliteitsplannen opgesteld. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.