X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Wonen op het Tusveld

dé Erfontwikkelaar is gevraagd om uitwerking te geven aan de erfinrichting als onderdeel van de bestemming planwijziging op een perceel aan de Tusveld te Almelo. Op deze bijzonder fraaie plek staat momenteel een woonboerderij, een wagenberging, een toiletgebouw voor de camping en enkele landschapsontsierende kippenstallen. Middels de ruimte-voor-ruimte regeling wordt mogelijk gemaakt dat er op deze locatie één nieuwe compensatiewoning met bijleg bouw gerealiseerd kan worden.

Het erf ligt in het uitloopgebied van de stad Almelo. De nieuwe woning met bijgebouw zal ruimtelijk een onderdeel van het bestaande erf zijn.

schermafdruk-2016-10-21-20-50-34