X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Wanneer heeft een zonneweide een meerwaarde?

Zonder weerstand een zonneweide

Onlangs zijn de plannen voor een zonneweide bij Wachtum positief ontvangen. De Erfontwikkelaar heeft voor deze zonneweide het landschappelijk inpassingsplan gemaakt. Zonneweiden zijn in opkomst en je zult ze de komende tijd steeds vaker in het landschap voorbij zien komen. Het is niet mogelijk om overal een zonnepark aan te leggen en dit zal ook niet wenselijk zijn. Voor mij is draagvlak in de omgeving belangrijk. De weide moet een meerwaarde zijn voor de omgeving en niet concurreren met de omliggende agrarische bedrijven. Er zijn voldoende overhoeken in het landschap zoals hier in Wachtum. Deze weide grenst niet aan een huiskavel van een agrarisch bedrijf en is door de natte ondergrond minder geschikt voor akkerbouw. In samenspraak met de bewoners van maar één aangrenzend erf is het plan opgesteld. Daarbij konden alle wensen opgenomen worden waarmee zonder weerstand deze weide aangelegd kan worden. Naast het opwekken van schone energie wordt ook een impuls aan de biodiversiteit gegeven. Er blijft zo op goede gronden meer ruimte over voor de productie van voedsel.  

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/158877/Plannen-voor-zonnepark-bij-Wachtum