X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Rood voor rood Collendoorn

Op dit perceel staat ca. 1245 m2 landschapsontsierende bebouwing en een boerderij met een karakteristieke schuur. Initiatiefnemer wil op deze locatie alle landschapsontsierende bebouwing slopen De bestaande boerderij blijft behouden en wordt gesplitst in twee wooneenheden. Voor de te slopen landschapsontsierende bebouwing wordt middels de beleidsnotitie ‘Erven met Kwaliteit’ twee compensatiewoningen gegenereerd.

Het ‘nieuwe’ erf moet na sloop van de stallen passen in het landschap. Een goede schikking van de gebouwen en de aanplant dragen hier aan bij.