X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Vakantiepark Burdaard in Friesland

februari 16, 2023

Onlangs hebben wij een beplantingsplan gemaakt voor vakantiepark Burdaard. In dit beplantingsplan geven we aan welke beplanting er komt te staan op het park in het geheel. Dit plan geeft een goed beeld hoe het uiteindelijk gaat worden. Uiteraard is het belangrijk in het beplantingsplan dat het goed past in de omgeving.

Wil je meer weten over een beplantingsplan? https://erfontwikkelaar.nl/diensten/beplantingsplan/

Wil je meer weten over dit park? Kijk dan op de website https://www.roompotrealestate.nl/parken/vakantiepark-burdaard#foto

Erven met kwaliteit – van schuur naar een kavel

januari 9, 2023

Onlangs is bestemmingsplan vastgesteld in de gemeente Hardenberg waarbij besloten is dat de schuren worden gesloopt en daarvoor in de plaatst een compensatiewoning kan worden gebouwd.

Bij dit plan is er rekening mee gehouden dat er nog een wagenberging blijft staan die gebruikt kan worden bij de bestaande woning.

In 2019 is er besloten (middels de buurtschappennota) dat er naast de boerderij een woning kan worden geplaatst. Om hier aan te voldoen is er een KGO inpassing gevonden in de vorm van een erfbosje.

Samenwerking biedt mogelijkheden voor een woning

september 6, 2022

In Ommen is onlangs een project tot stand gekomen door de verkoop van sloopmeters. Initiatiefnemers hadden een varkenshouderij die inmiddels beƫindigd is. Aangezien de stallen geen vervolgfunctie hadden kon er gebruik worden gemaakt van het rood-voor-rood beleid. Op het bestaande erf kon er om diverse redenen geen compensatiekavel worden gebouwd.

In overleg met diverse partijen is ervoor gekozen om de sloopmeters te verplaatsen naar een bouwvlak elders in de gemeente.

In totaal wordt er ruim 1325 m2 bebouwing gesloopt. En wordt er elders een prachtige kavel ontwikkeld waar mensen met veel plezier kunnen wonen.

Functieverandering van een erf

september 4, 2022

Op een erf die in de 16e eeuw is ontstaan wordt een melkveebedrijf opgebouwd tot een paardenhouderij. Kortom het erf krijgt een andere functie en moet dan ook worden aangepast. Dit betekent dat er stallen worden gesloopt maar ook nieuwe stallen worden gebouwd. Alles om weer een nieuwe functioneel erf te krijgen. Met respect voor de cultuurhistorische waardevolle plek.

Bijzondere plek wordt herbestemd tot appartementen

augustus 31, 2022

Het markante achtkantige gebouw aan de Watertorenweg wordt verbouwd tot tot een wooncomplex. Naar aanleiding van deze plannen wordt er ook nieuwe beplanting omtrent de watertoren gerealiseerd. De Erftontwikkelaar heeft een erfinrichtingsplan inclusief beplantingsplan opgesteld. Er komen onder andere nieuwe hagen en een gebied met hoogstam fruitbomen en wildbloemen.

Erven met Kwaliteit aan de rand van Hardenberg

april 9, 2022

In Collendoorn, aan de rand van Hardenberg, is doormiddel van het Erven met Kwaliteit beleid een prachtig erf ontstaan. Initiatiefnemers hebben er voor gekozen om landschapsontsierende bebouwing te slopen. Daarvoor in de plaats komen er twee compensatiewoningen. De bestaande boerderij blijft behouden en wordt gesplitst in twee wooneenheden.

Hierdoor is een kans ontstaan om op een prachtige plek in Hardenberg te wonen. Wil je de activiteiten van deze bouw volgen? Volg ze dan op Instagram https://www.instagram.com/erve_wilps/ en https://www.instagram.com/casa_hvzw_2c/

Rood voor Rood zorgt voor 5 nieuwe woningen in het buitengebied

april 8, 2022

In Radewijk is er onlangs een erf getransformeerd van varkenshouderij naar een erf met diverse woningen. Het is een markante plek in het landschap van de buurtschap Radewijk. Het plangebied ligt op de overgang van de Stuwwal in Wielen en het beekdal van de Radewijkerbeek.

Er is in totaal ruim 5000 m2 gesloopt. Er zijn in totaal 2 woningen toegevoegd aan het bestaande erf. De bestaande boerderij is behouden evenals de bestaande tweede bedrijswoning. Aangezien er nog sloopmeters over waren zijn er elders in de gemeente Hardenberg nog 3 compensatiewoningen gebouwd.

Transformatie van een boerenerf

maart 9, 2022

Wij zijn gevraagd een visie te geven op een ontwikkeling in Haarle. Het varkensbedrijf gaat in het kader van de stoppersregeling staken waarmee de stallen geen vervolgfunctie meer hebben. Initiatiefnemers willen op deze locatie alle landschapsontsierende bebouwing slopen (4400 m2). In overleg met de gemeente Hellendoorn kunnen hiervoor twee compensatiewoningen worden gerealiseerd. Ook kan een bestaande, vervallen, bedrijfswoning herbouwd worden.

Kortom:

  • realisatie een compensatiewoning op de slooplocatie;
  • een compensatiewoning elders binnen de gemeente;
  • herbouw bedrijfswoning op het erf behouden bestaande tweede bedrijfswoning.

De gemeente Helllendoorn wil hier met de rood voor rood regeling in principe aan medewerken. Wel als voorwaarde de ruimtelijke kwaliteit versterkt wordt. Een wens van initatiefnemer is om een grote natuurvijverop te nemen. Deze zal een toevoeging zijn voor de biodiversiteit in het gebied. Tesamen met de sloop van een forse oppervlakte stallen en het opheffen van een emissiepunt zal de ruimtellijke kwaliteit verbeteren

Buitengewoon genieten

oktober 7, 2021

Wij staan aan het begin van het traject, we staan samen met initiatiefnemers aan de tekentafel. Projecten die steeds een stap verder komen is in ons werk mooi om te zien. Als het bouwen begint en alles steeds meer vormt krijgt dan kunnen anderen er ook van mee genieten.

Een mooi voorbeeld is Erve Raewyck. Dit is een uniek kleinschalig bungalowpark met oog voor honden van de gasten. Ze zijn gestart met de realisatie. De prachtige website laat zien hoe het er uit komt te zien. Een unieke aanvulling op het recreatieve aanbod in het Vechtdal. Vanaf het voorjaar 2022 kun je er ook op vakantie.

Wil je meer weten kijken dan op de site https://raewyck.nl

Iedereen een Boom

september 7, 2021

Deze zomer stelt de provincie Overijssel vanuit het project Iedereen een Boom een nieuwe subsidieregeling open voor kleinschalige boomaanplant. Met de subsidie kun je als maatschappelijk initiatief een deel van je kosten voor bomen vergoed krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een initiatief met je buurt of buurtschap, bedrijf of (zorg)instelling.

Ben je bezig met kleinschalige boomaanplant, check dan deze link

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/iedereen-boom-kleinschalige-boomaanplant/