X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Nieuwe woningen in dezelfde gemeente

maart 9, 2022

de Erfontwikkelaar is gevraagd een visie te geven op de inrichting als onderdeel van een ontwikkeling te Ommen. Initiatiefnemers hadden op deze locatie een varkenshouderij die inmiddels beëindigd is. Aangezien de stallen geen vervolgfunctie meer hebben zijn deze landschapsontsierend. Middels de rood voor rood regeling kan een compensatiewoning gegenereerd worden ten compensatie voor de sloopkosten. Op het bestaande erf kan deze niet gebouwd worden in verband met het geluid van de provinciale weg N48 en een gastrace dat ten noorden van het erf loopt.

In samenspraak met de gemeente is gekozen om deze compensatiewoning op een bestaand bouwvlak te Ommen te realiseren. De gemeente Ommen wil hier in principe aan meewerken, mits de ruimtelijke kwaliteit versterkt wordt. Deels wordt dit bereikt door de sloop van landschapsontsierende bebouwing (minimaal 850 m2) en deels door het landschappelijk goed inpassen van zowel de slooplocatie als ook het erf waar de compensatiekavel wordt gerealiseerd. Ten grondslag van dit Ruimtelijk kwaliteitsplan ligt het landschapsontwikkelingsplan en het inspiratieboek ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Ommen. Naast het beleid zijn ook de wensen en de randvoorwaarden van opdrachtgever verwerkt in een plan.

In totaal wordt er 1328,50 m2 landschapsontsierende bebouwing gesloopt. Ook de overtollige verharding wordt opgeruimd. Een bestaande schuur blijft behouden voor de opslag van materiaal.

Rood voor Rood

maart 9, 2022

Het erf was in gebruik als varkens- en melkveehouderij. Nu wordt er niet meer geboert en kennen de opstallen geen gebruikswaarde meer. Eigenaar is voornemens om alle landschapsontsierende opstallen te slopen. Een bestaande wagenberging kent nog gebruikswaarde en zal behouden blijven. Deze schuur staat aansluitend op de te behouden boerderij waarmee een compact erf ontstaat. In 2019 is naast de boerderij middels de buurtschappennota een woning bestemd. De voorwaardelijke verplichtingen inzake de landschapsmaatregelen zijn tevens opgenomen in het plan. Naast het saneren van de landschapsontsierende bebouwing zal de overtollige verharding opgeruimd. In samenspraak met het ruimtelijk kwaliteitsteam van de gemeente Hardenberg is een geschikte locatie voor de compensatiewoning gevonden ten noorden van het bestaande erf.

Nieuwe woning en achterhuis

februari 28, 2022

De Erfontwikkelaar is gevraagd een visie te geven op de inrichting als onderdeel van een ontwikkeling. Initiatiefnemers hebben op deze plek een melkveehouderij. Het voornemen bestaat dit bedrijf om te bouwen tot een paardenhouderij. Hiervoor wordt het achterhuis herbouwd, er zullen landschapsontsierende opstallen gesloopt worden en er wordt op het erf een nieuwe bedrijfswoning gerealiseerd.

Inspiratie gezocht?

juni 8, 2021

Buitenkansen een initiatief van de provincie Overijssel heeft een prachtige website waarop goede voorbeelden staat die een meerwaarde hebben voor de omgeving.

Wil je erf ’transformeren’ maar ben je inspiratie nodig. Kijk op deze website waar voorbeelden opstaan en laat je inspireren.

https://www.buitenkansenoverijssel.nl

het project Toekomstgerichte Erven

juni 8, 2021

Er verandert veel voor het platteland (stoppende agrariërs, stikstofproblematiek, claim om grond voor natuur, energie of water, woningnood etc). Dit zien wij dagelijks in ons werk. Gelukkig realiseert de provincie dit zich heel goed en daarom wil ze erfeigenaren in het mooie en ook belangrijke buitengebied ondersteunen bij het maken van plannen en keuzes voor de toekomst. Dit doet de provincie door de inzet van erfcoaches te subsidiëren voor alle gemeenten die zich hiervoor in willen zetten. Dit is een aanwinst voor de erfeigenaren. Ze zijn een belangrijke schakel in veranderingen. Wil je meer weten. Lees dan bijgaand artikel

https://www.detoren.net/regio/hardenberg/hardenberg/35413/kent-u-de-erfcoaches-al-

Verrassende ontwikkelingen op het platteland

december 15, 2020

Als Erfontwikkelaar word ik enthousiast van vernieuwende en creatieve plannen. De laatste tijd zien wij ook dat de projecten waar wij in mogen meedenken een vernieuwend karakter hebben. Doordat de woningmarkt ‘overspannen’ is en leefbaarheid een belangrijk item is geworden gaan mensen initiatief rijker denken. 

Mooi voorbeelden hiervan zijn:

  • Een woonvorm van ouderen op het platteland
  • Community wonen op het platteland (een aantal gezinnen bij elkaar op een erf met eigen huis en gedeelde faciliteiten (speeltuin, groentetuin, etc). 
  • Erven die worden gedeeld door ouderen en jongeren zodat de ouderen langer kunnen blijven wonen op het platteland.
  • Een woonbuurt (Tiny Houses) dicht bij de natuur. Maximale duurzame en betaalbare woningen.

Kortom verrassende ontwikkelingen waarin ik mee mag denken en wat bijdraagt aan mijn missie om het platteland aantrekkelijk en leefbaar te houden. 

Reuring op een verlaten terrein

december 10, 2020

dé Erfontwikkelaar is gevraagd een visie te geven op de ontwikkeling van een bestaande recreatieterrein die geschikt wordt gemaakt voor bezoekers met honden, sterker nog, de hond staat centraal. 
Een mooie ontwikkeling waarbij het recreatieterrein wordt uitgebreid met twee groepsaccommodatie en een trainingshal. Een bijzonder concept waarbij dit initiatief een meerwaarde is voor de omgeving in Radewijk. Er komt weer reuring op dit verlaten terrein!
De Stentor heeft een artikel geplaatst over deze ontwikkeling.

https://www.destentor.nl/hardenberg/recreatiepark-voor-honden-in-radewijk-kan-als-nachtelijk-geblaf-binnen-de-perken-blijft~abe22491/