X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Erven met kwaliteit – van schuur naar een kavel

januari 9, 2023

Onlangs is bestemmingsplan vastgesteld in de gemeente Hardenberg waarbij besloten is dat de schuren worden gesloopt en daarvoor in de plaatst een compensatiewoning kan worden gebouwd.

Bij dit plan is er rekening mee gehouden dat er nog een wagenberging blijft staan die gebruikt kan worden bij de bestaande woning.

In 2019 is er besloten (middels de buurtschappennota) dat er naast de boerderij een woning kan worden geplaatst. Om hier aan te voldoen is er een KGO inpassing gevonden in de vorm van een erfbosje.

Samenwerking biedt mogelijkheden voor een woning

september 6, 2022

In Ommen is onlangs een project tot stand gekomen door de verkoop van sloopmeters. Initiatiefnemers hadden een varkenshouderij die inmiddels beëindigd is. Aangezien de stallen geen vervolgfunctie hadden kon er gebruik worden gemaakt van het rood-voor-rood beleid. Op het bestaande erf kon er om diverse redenen geen compensatiekavel worden gebouwd.

In overleg met diverse partijen is ervoor gekozen om de sloopmeters te verplaatsen naar een bouwvlak elders in de gemeente.

In totaal wordt er ruim 1325 m2 bebouwing gesloopt. En wordt er elders een prachtige kavel ontwikkeld waar mensen met veel plezier kunnen wonen.

Functieverandering van een erf

september 4, 2022

Op een erf die in de 16e eeuw is ontstaan wordt een melkveebedrijf opgebouwd tot een paardenhouderij. Kortom het erf krijgt een andere functie en moet dan ook worden aangepast. Dit betekent dat er stallen worden gesloopt maar ook nieuwe stallen worden gebouwd. Alles om weer een nieuwe functioneel erf te krijgen. Met respect voor de cultuurhistorische waardevolle plek.

Inspiratie gezocht?

juni 8, 2021

Buitenkansen een initiatief van de provincie Overijssel heeft een prachtige website waarop goede voorbeelden staat die een meerwaarde hebben voor de omgeving.

Wil je erf ’transformeren’ maar ben je inspiratie nodig. Kijk op deze website waar voorbeelden opstaan en laat je inspireren.

https://www.buitenkansenoverijssel.nl

het project Toekomstgerichte Erven

juni 8, 2021

Er verandert veel voor het platteland (stoppende agrariërs, stikstofproblematiek, claim om grond voor natuur, energie of water, woningnood etc). Dit zien wij dagelijks in ons werk. Gelukkig realiseert de provincie dit zich heel goed en daarom wil ze erfeigenaren in het mooie en ook belangrijke buitengebied ondersteunen bij het maken van plannen en keuzes voor de toekomst. Dit doet de provincie door de inzet van erfcoaches te subsidiëren voor alle gemeenten die zich hiervoor in willen zetten. Dit is een aanwinst voor de erfeigenaren. Ze zijn een belangrijke schakel in veranderingen. Wil je meer weten. Lees dan bijgaand artikel

https://www.detoren.net/regio/hardenberg/hardenberg/35413/kent-u-de-erfcoaches-al-

Verrassende ontwikkelingen op het platteland

december 15, 2020

Als Erfontwikkelaar word ik enthousiast van vernieuwende en creatieve plannen. De laatste tijd zien wij ook dat de projecten waar wij in mogen meedenken een vernieuwend karakter hebben. Doordat de woningmarkt ‘overspannen’ is en leefbaarheid een belangrijk item is geworden gaan mensen initiatief rijker denken. 

Mooi voorbeelden hiervan zijn:

  • Een woonvorm van ouderen op het platteland
  • Community wonen op het platteland (een aantal gezinnen bij elkaar op een erf met eigen huis en gedeelde faciliteiten (speeltuin, groentetuin, etc). 
  • Erven die worden gedeeld door ouderen en jongeren zodat de ouderen langer kunnen blijven wonen op het platteland.
  • Een woonbuurt (Tiny Houses) dicht bij de natuur. Maximale duurzame en betaalbare woningen.

Kortom verrassende ontwikkelingen waarin ik mee mag denken en wat bijdraagt aan mijn missie om het platteland aantrekkelijk en leefbaar te houden. 

Reuring op een verlaten terrein

december 10, 2020

dé Erfontwikkelaar is gevraagd een visie te geven op de ontwikkeling van een bestaande recreatieterrein die geschikt wordt gemaakt voor bezoekers met honden, sterker nog, de hond staat centraal. 
Een mooie ontwikkeling waarbij het recreatieterrein wordt uitgebreid met twee groepsaccommodatie en een trainingshal. Een bijzonder concept waarbij dit initiatief een meerwaarde is voor de omgeving in Radewijk. Er komt weer reuring op dit verlaten terrein!
De Stentor heeft een artikel geplaatst over deze ontwikkeling.

https://www.destentor.nl/hardenberg/recreatiepark-voor-honden-in-radewijk-kan-als-nachtelijk-geblaf-binnen-de-perken-blijft~abe22491/