X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

We kunnen alles op je erf meten!

mei 18, 2024

Ben je op zoek naar precisie en betrouwbaarheid bij het inmeten en uitzetten van je erf? Zoek niet verder! De Erfmeter is uw partner voor al uw meetwerkzaamheden, van kavelgrenzen en bomen tot huizen, verhardingen en ondergrondse leidingen.

Met geavanceerde apparatuur garanderen wij nauwkeurige metingen die essentieel zijn voor het succes van uw bouw- of landschapsproject. Of het nu gaat om het vaststellen van kavelgrenzen, het in kaart brengen van obstakels zoals bomen, of het nauwkeurig positioneren van ondergrondse leidingen en verhardingen, wij zorgen ervoor dat je plannen tot leven komen.

Wat ons onderscheidt? Duidelijke afspraken en een praktische aanpak. Wij begrijpen dat elk project uniek is en bieden maatwerkoplossingen die perfect aansluiten bij de specifieke behoeften. 

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek de voordelen van werken met een betrouwbare en ervaren partner.

Laat je plannen tot leven komen met de Erfmeter.

Voor meer informatie zie: https://erfmeter.nl

Van koe naar paard

juni 28, 2023

Erf die ontwikkeld is van melkveehouderij tot een paardenhouderij.

Het erf waar de ontwikkeling heeft plaatsgevonden is al sinds begin 16e eeuw bewoond. Het was eerst een borg en deze is later vervangen door een boerderij. Er zijn ook nog steeds oude elementen zichtbaar op het erf. De boerderij is een rijk voorhuis met daarachter schuren en ten oosten van de boerderij staat nog het oorspronkelijke koetshuis.

Het erf werd gebruikt als melkveehouderij en is nu getransformeerd naar een paardenhouderij. Daarbij werden meerdere gebouwen gesloopt en zijn er nieuwe gebouwen voor in de plaats gekomen. Het was van belang dat het erf opnieuw landschappelijk wordt ingericht wat aansloot op de karakteristiek van de omgeving.

Bij inrichting van het nieuwe erf is er rekening gehouden met de volgende elementen:

 • Sloop landschapsontsierende bebouwing.
 • Behoud van het oude koetshuis.
 • Herbouw achterhuis in oorspronkelijke stijl
 • Nieuwe opslag wordt gekoppeld aan woning zodat er een robuuste boerderij ontstaat
 • De randen van de erf worden voorzien van bomen, de oorspronkelijk watergang bepaald de omvang van het erf
 • Afschermen mestsilo en vastemestplaats middels gebiedseigen groen.

Stal Panser Elema is nu klaar voor de toekomst en is een parel in het gebied van Vierhuizen. Klik hier voor meer informatie

Rood voor rood – Ontstenen van het buitengebied

juni 28, 2023

Na het besluit om te stoppen met een varkensbedrijf in de gemeente Hardenberg kon er 3030 m2 aan landschapsontsierende bebouwing worden gesloopt. Aangezien de buren ook een varkensbedrijf hebben is het niet mogelijk om op deze plek terug te bouwen. Door deze sloopmeters te verkopen kunnen er op andere passende plekken binnen de gemeente Hardenberg 3 compensatiewoningen worden gebouwd. Het voormalige varkensbedrijf kan worden gesloopt en het erf wordt opnieuw ingericht volgens de wensen van de initiatiefnemers en daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden die er worden geboden vanuit landschappelijk oogpunt.

Daarbij heeft de Erfontwikkelaar de initiatiefnemers ontzorgt in het gehele traject. De puzzel is gemaakt en het gehele project is van A tot en met Z begeleidt. Dit is een mooi voorbeeld van ontstenen van het buitengebied en het opwaarderen van de ruimtelijk kwaliteit waarmee rekening wordt gehouden met de buren. Daarnaast kunnen er mensen op het platteland wonen en vergroot dit de leefbaarheid.

Van idee naar uitvoering ‘Zonnepanelenveld Bathmen’

juni 28, 2023

dé Erfontwikkelaar is enkele jaren geleden gevraagd een visie te geven op de inrichting van zonneakker de Batmense Landen ten noord-westen van het dorp Bathmen.

Op 13 mei jl. is de officiele opening geweest. Op het moment van opening draaide de installatie exact 1 jaar.

Initiatiefnemer heeft in samenwerking met coöperatie Noaberenergie een zonneakker van ca. 16 ha (11 ha zonnepannellen). Het doel was een gedragen initiatief waarbij aandacht is voor de omgeving. Daarbij sluit het aan op het energieneutraal maken van Bathmen.

Bij dit initiatief was het belangrijk dat er werd geïnvesteerd in ruimtelijk kwaliteit, dit hebben ze op de volgende manier uitgevoerd

 • Zuidopstelling van de panelen zodat er kruidenrijke bosrandvegetatie kan groeien.
 • De zonneakker is opgedeeld in verschillende akkers zodat het oorspronkelijke verkavelingspatroon zichtbaar is.
 • Uitkijkpunt op heuvel.
 • Beperkt hekwerk (enkel waar nodig is).
 • Geisoleerde poelen om de natuurwaarde te vergroten.
 • Struweel om het veld gedeeltelijk af te schermen en om de natuurwaarde te vergroten (aantrekking van vogels).
 • Enkele solitaire bomen.

Wil je meer weten kijk dan op de website van Noaber Energie

Boer Marcel breekt bedrijf noodgedwongen af.

juli 24, 2019

EenVandaag bestede afgelopen zaterdag de gehele uitzending aan de problematiek in de agrarische sector. Wat als het niet meer lukt of als er geen opvolger klaar staat?

‘Mijn opa begon, mijn vader breidde uit en ik breek het bedrijf noodgedwongen af’, boer Marcel verteld in een indrukwekkende reportage zijn keuze. Hier kun je de uitzending terug kijken. Echt de moeite waard!

Brood en spelen

juli 3, 2019

In 2018 is de prijsvraag Brood en spelen georganiseerd. Daarop zijn vele inzendingen gekomen met allemaal leuke ideeën voor een andere invulling van boerenerven. Ik kijk er nog regelmatig op. Het is een prachtige site voor mensen die ideeën zoeken.

Achtergrondinformatie:

De grote veranderingen van deze tijd spelen zich af op het platteland. De agrarische sector krijgt te maken met een nieuwe werkelijkheid. De voedselproductie die altijd hoog en standvastig is geweest loopt tegen grenzen aan. 
Grenzen aan de ruimtelijke impact van landbouw, de milieubelasting en het dierenwelzijn, maar ook aan de bedrijfsvoering van de boeren zelf. Vernieuwing is broodnodig. 

Er leven vele goede ideeën onder boeren en andere grondeigenaren. Tal van innovaties op het gebied van voedsel, water, bodem, gezondheid, korte ketens en duurzaamheid zijn al in gang gezet. De prijsvraag Brood en Spelen wil deze vernieuwende ontwikkelingen stimuleren. Nauwe samenwerking met ontwerpers helpt om de ideeën concreet te maken en zorgt ervoor dat het rendement van de innovaties terecht komt bij de bedenkers zelf.

Het platteland is ook op andere vlakken volop in beweging. De bevolking vergrijst en krimpt; de ecologische en cultuurhistorische waarde van het landschap neemt af, terwijl het recreatieve gebruik van het platteland juist sterk groeit. Hier botst de romantische blik met de efficiency van het productielandschap. Het platteland is ook het terrein waar de maatregelen tegen klimaatverandering vorm krijgen, bijvoorbeeld door zonne-akkers, windmolenparken en biomassa-installaties. Energietransitie en de wateropgave kunnen niet in de stad opgelost worden. Deze opgave vraagt om een combinatie van hoogwaardige innovatie en veel ruimte. Het platteland en de boeren bieden het allebei.

bron: www.broodenspelen.nl

Kijktip: Abstract

juni 23, 2019

Een absolute aanrader voor creatieve mensen is de Netflix Abstract. Ik was er zelf zo enthousiast over dat het input voor mijn eigen minidocu is geweest. Wellicht een kijktip voor op vakantie!

Of het nu om auto’s gaat, om gebouwen of om tijdschriftcovers. Het draait allemaal om één ding: design.

Allemaal zijn ze succesvol binnen hun eigen discipline. De serie start met Christoph Niemann (illustrator), gevolgd door grafisch designer Paula Scher, Es Davlin (podiumontwerper), Tinker Hatfield (Nike-ontwerper), Bjarke Ingels (architect), Ralph Gilles (auto-ontwerper), Ilse Crawford (interieurontwerper) en Platon (fotograaf). Op een aantal na kende ik niemand maar het verhaal is zeer boeiend.

Hét beste idee van varkensland

maart 20, 2019

Dit jaar ben ik gevraagd om deel te nemen in de initiatiefgroep van ‘Hét beste idee van varkensland’. Een superleuke wedstrijd die dit jaar voor het eerst landelijke wordt gehouden. Het is een zoektocht naar een idee of innovatie waarmee de Nederlandse varkenshouderij zich over de gehele breedte kan verbeteren.

Meer info is te lezen op: https://hetbesteideevanvarkensland.nl

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/03/20/op-zoek-naar-het-beste-idee-van-varkensland?jwsource=cl

Schuurwoningen op Twents Landgoed

oktober 16, 2018

Ter inspiratie:

Op een landgoed in het Twentse Enter is naar ontwerp van Reitsema & partners architecten een schuurwoning met twee bijgebouwen gerealiseerd. De drie gebouwen liggen als lange lijnen in een zogenaamde Twentse kamer; een landerij omsloten door wanden van bomen.

meer info: https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=45090

Bron: Architectenweb

Kijktip: voorbij de groene horizon!

september 26, 2018

Onlangs werd in het programma VPRO Tegenlicht de energietransitie van de wereld besproken. Een prachtige documentaire die ik van harte aanbeveel. Ik ben er van overtuigd dat dit ook grote gevolgen heeft voor het platteland. Met enige regelmaat pas ik al zonnevelden in. Daarnaast ben ik zelf ook druk doende om mijn varkensbedrijf energieleverend te maken.

Het zal nieuwe verdienmodellen voor boeren betekenen. De steeds vollere wereld maakt dat er steeds minder ruimte komt om voedsel te produceren en energie op te wekken. Dat vraagt een goede inpassing om te voorkomen dat de oorspronkelijkheid van ons prachtige landschap verdwijnt.

Kijk hier de documentaire terug.