X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Boer Marcel breekt bedrijf noodgedwongen af.

juli 24, 2019

EenVandaag bestede afgelopen zaterdag de gehele uitzending aan de problematiek in de agrarische sector. Wat als het niet meer lukt of als er geen opvolger klaar staat?

‘Mijn opa begon, mijn vader breidde uit en ik breek het bedrijf noodgedwongen af’, boer Marcel verteld in een indrukwekkende reportage zijn keuze. Hier kun je de uitzending terug kijken. Echt de moeite waard!

Brood en spelen

juli 3, 2019

In 2018 is de prijsvraag Brood en spelen georganiseerd. Daarop zijn vele inzendingen gekomen met allemaal leuke ideeën voor een andere invulling van boerenerven. Ik kijk er nog regelmatig op. Het is een prachtige site voor mensen die ideeën zoeken.

Achtergrondinformatie:

De grote veranderingen van deze tijd spelen zich af op het platteland. De agrarische sector krijgt te maken met een nieuwe werkelijkheid. De voedselproductie die altijd hoog en standvastig is geweest loopt tegen grenzen aan. 
Grenzen aan de ruimtelijke impact van landbouw, de milieubelasting en het dierenwelzijn, maar ook aan de bedrijfsvoering van de boeren zelf. Vernieuwing is broodnodig. 

Er leven vele goede ideeën onder boeren en andere grondeigenaren. Tal van innovaties op het gebied van voedsel, water, bodem, gezondheid, korte ketens en duurzaamheid zijn al in gang gezet. De prijsvraag Brood en Spelen wil deze vernieuwende ontwikkelingen stimuleren. Nauwe samenwerking met ontwerpers helpt om de ideeën concreet te maken en zorgt ervoor dat het rendement van de innovaties terecht komt bij de bedenkers zelf.

Het platteland is ook op andere vlakken volop in beweging. De bevolking vergrijst en krimpt; de ecologische en cultuurhistorische waarde van het landschap neemt af, terwijl het recreatieve gebruik van het platteland juist sterk groeit. Hier botst de romantische blik met de efficiency van het productielandschap. Het platteland is ook het terrein waar de maatregelen tegen klimaatverandering vorm krijgen, bijvoorbeeld door zonne-akkers, windmolenparken en biomassa-installaties. Energietransitie en de wateropgave kunnen niet in de stad opgelost worden. Deze opgave vraagt om een combinatie van hoogwaardige innovatie en veel ruimte. Het platteland en de boeren bieden het allebei.

bron: www.broodenspelen.nl

Kijktip: Abstract

juni 23, 2019

Een absolute aanrader voor creatieve mensen is de Netflix Abstract. Ik was er zelf zo enthousiast over dat het input voor mijn eigen minidocu is geweest. Wellicht een kijktip voor op vakantie!

Of het nu om auto’s gaat, om gebouwen of om tijdschriftcovers. Het draait allemaal om één ding: design.

Allemaal zijn ze succesvol binnen hun eigen discipline. De serie start met Christoph Niemann (illustrator), gevolgd door grafisch designer Paula Scher, Es Davlin (podiumontwerper), Tinker Hatfield (Nike-ontwerper), Bjarke Ingels (architect), Ralph Gilles (auto-ontwerper), Ilse Crawford (interieurontwerper) en Platon (fotograaf). Op een aantal na kende ik niemand maar het verhaal is zeer boeiend.

Hét beste idee van varkensland

maart 20, 2019

Dit jaar ben ik gevraagd om deel te nemen in de initiatiefgroep van ‘Hét beste idee van varkensland’. Een superleuke wedstrijd die dit jaar voor het eerst landelijke wordt gehouden. Het is een zoektocht naar een idee of innovatie waarmee de Nederlandse varkenshouderij zich over de gehele breedte kan verbeteren.

Meer info is te lezen op: https://hetbesteideevanvarkensland.nl

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2019/03/20/op-zoek-naar-het-beste-idee-van-varkensland?jwsource=cl

Schuurwoningen op Twents Landgoed

oktober 16, 2018

Ter inspiratie:

Op een landgoed in het Twentse Enter is naar ontwerp van Reitsema & partners architecten een schuurwoning met twee bijgebouwen gerealiseerd. De drie gebouwen liggen als lange lijnen in een zogenaamde Twentse kamer; een landerij omsloten door wanden van bomen.

meer info: https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=45090

Bron: Architectenweb

Kijktip: voorbij de groene horizon!

september 26, 2018

Onlangs werd in het programma VPRO Tegenlicht de energietransitie van de wereld besproken. Een prachtige documentaire die ik van harte aanbeveel. Ik ben er van overtuigd dat dit ook grote gevolgen heeft voor het platteland. Met enige regelmaat pas ik al zonnevelden in. Daarnaast ben ik zelf ook druk doende om mijn varkensbedrijf energieleverend te maken.

Het zal nieuwe verdienmodellen voor boeren betekenen. De steeds vollere wereld maakt dat er steeds minder ruimte komt om voedsel te produceren en energie op te wekken. Dat vraagt een goede inpassing om te voorkomen dat de oorspronkelijkheid van ons prachtige landschap verdwijnt.

Kijk hier de documentaire terug.

Prachtig wonen op eigen erf

september 26, 2018

Recent zijn de koeien weg gegaan. Opdrachtgever heeft het bedrijf gestaakt. Ze wilden altijd nog een keer een eigen nieuw huis bouwen. Het wonen beviel hun goed op eigen erf. Wat is er dan mooier om naast je woning een compleet nieuwe te bouwen?

overzicht wat er gesloopt gaat worden (minimaal 850 m2)

 

Het nieuwe plan

De nieuwe woning moet aansluiten op het bestaande erf

dé Erfontwikkelaar b.v. heeft in nauw samenspraak met de architect van de woning en het stedenbouwkundig adviesbureau een ruimtelijk kwaliteitsplan gemaakt. Middels de ruimte voor ruimte regeling zal de koeienstal worden gesloopt, de kuilvoeropslagen worden verwijderd en het erf opnieuw worden ingeplant met gebiedseigen hagen en bomen.

Lijkt het u ook wat om op eigen erf te wonen? Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden van rood voor rood.

Eerste helft 2018 een kort overzicht

augustus 3, 2018

Ik kijk terug op een fantastisch eerste half jaar. Vele mooie projecten zijn afgerond of opgestart. Onder andere:

  • landschappelijke inpassing en beeldkwaliteitsplan Veal Fine te Goor;
  • zonneparken ‘Bathmen’ (16 ha) en Coevorden (12 ha);
  • tientallen rood voor rood in Oost Nederland (o.a. binnen de gemeenten Staphorst, Midden Drenthe, Coevorden, Emmen, Hardenberg, Ommen, Twenterand, Hof van Twente, Hellendoorn, Tubbergen, Wierden, Almelo, Zwolle, Dalfsen, Deventer);
  • herinrichting en uitbreiding diverse recreatiebedrijven waaronder Tolplas Hoge Hexel, Familiecamping de Belten Rheeze, ’t Schuttenbelt te Enter, Hotel Tante Sien in Vasse en Expedition Outdoor in Loozen;
  • landschappelijke inpassing diverse agrarische bedrijven;
  • landschappelijke inpassing en beeldkwaliteitsplan 5 woonkavels in Ane;
  • landschappelijke inpassing 3 bouwkavels in Baalder (gemeente Hardenberg).

Het tweede deel van dit jaar staan er weer diverse nieuwe uitdagingen te wachten.

Woont u in het buitengebied en heeft u ook plannen? Neem gerust vrijblijvend contact op. 

Praatplan rood voor rood Almelo

juli 20, 2018

In een vroeg stadium laten zien hoe goed een plan is. Dit noem ik een praatplan. Doel is om draagvlak bij de gemeente en de omgeving te krijgen. Inmiddels is bewezen dat een mooi plaatje meer zegt dan 1000 woorden. Zie hier een voorbeeld. Ook uw plan laten groeien? Ik help u graag.

Vogelvlucht erf na sloop stallen

Entree erf