X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Terug naar het ouderlijk erf middels Rood voor Rood

Jan Bonte, geboren en getogen Hammenaar, had samen met zijn vrouw Anja de wens om terug te keren naar zijn oorspronkelijke geboortegrond aan de Bossinkskamp in Den Ham. Op deze grond stonden echter enkele verpauperde stallen. Door gebruik te maken van de Rood voor Rood regeling werd het mogelijk om de stallen af te breken. Omdat er op eigen erf niet voldoende stallen stonden, zijn er ook op het erf van de buren stallen gesloopt. Hiermee werd een bouwkavel gegenereerd. Om één en ander beter in het landschap te laten passen zijn er elzensingels hersteld en fruitbomen aangeplant. De streekeigen elementen op dit erf zorgen ervoor dat het een fijn erf wordt. Jan en Anja bouwen op dit moment een prachtige grote landelijke woning (900 m3) en een schuur voor hun bedrijf. Daarmee is de wens uitgekomen om op deze plek te wonen werken en te genieten van de prachtige omgeving.

Moderne landelijke woning op oud erf in Zwolle

Aan de Brinkhoekweg in Zwolle lag een verouderd erf. De familie Pierik heeft dit erf gekocht en zowel de bestaande boerderij als alle schuren gesloopt. Dit maakt het mogelijk om zowel een woning als een schuurwoning te bouwen. De gemeente verlangde dat het geheel zich als één erf zou blijven presenteren. Door creatief om te gaan met de bebouwing en de beplanting is dit gelukt. En de plek is prachtig; een wijds uitzicht, solitaire bomen en aan de rand van de stad..

Passende schuur met geïntegreerde zonnepanelen

De nieuwe woning op het erf is modern, maar ook landelijk door de gebruikte materialen en de herkenbare vormentaal van vroegere boerderijen. De houten gebinten, een rieten kap en grote ‘deuren’ in de achtergevel zijn enkele elementen waarmee het ontwerp prima past in het landschap. Ook de nieuwe schuur, die tevens dienst doet als afscherming naar de nog te bouwen schuurwoning op het erf, is reeds gerealiseerd. Hier is gekozen voor een eenvoudige maar passende vormentaal met materialen die mooi verouderen. Voor de tuin heb ik een ontwerp gemaakt. Naast streekeigen elementen zijn hier ook moderne toevoegingen gedaan, zoals een spiegelvijver, die de architectuur versterken.

Schuurwoning met prachtige camping in Den Ham

Jan en Hetty Pastink, eigenaren van de prachtige camping De Reggevalei, hadden ook een varkenshouderij. Om gezondheidsredenen besloten ze even geleden te stoppen met de varkens en deze stal te slopen. Hiervoor kon er een woning ter plekke gebouwd worden. Dit was echter niet de wens, omdat de woning onder grote eikenbomen kwam te staan en te dicht op de buurman. Jan en Hetty wilden de woning liever aan de andere kant van de weg bouwen, aan de rand van een kleine es. Daarbij wilden ze de camping graag uitbreiden en op de plek van de gesloopte varkensstal een parkeerplaats realiseren.

 

De schuurwoning is nog in aanbouw

Deze casus zag ik als een uitdaging: we moesten een situatie bedenken waarmee de gemeente overtuigd werd. Uiteindelijk is dat gelukt! We mochten een woning bouwen waarin Jan en Hetty komen te wonen, daarnaast stond de gemeente een woning toe aan de andere kant van de weg. Schipper Douwes Architecten ontwierp deze en het resultaat mag er zijn! Naast te kiezen voor een woning onder architectuur investeerden Jan en Hetty ook in het landschap. Zo werden er nabij de camping extra houtsingels aangeplant, op het erf fruitbomen en langs de kleine es werd een wandelpad aangelegd. Naast de kwaliteitsimpuls dat het erf heeft gehad heeft ook de omgeving hier de vruchten van geplukt. Mooi om een bijdrage te doen aan zo’n project!

Bekijk de website van Camping De Reggevalei