X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Terug naar het ouderlijk erf middels Rood voor Rood

KLASSIEKE WONING EN SCHUUR IN PLAATS VAN VERPAUPERDE STALLEN

Jan Bonte, geboren en getogen Hammenaar, had samen met zijn vrouw Anja de wens om terug te keren naar zijn oorspronkelijke geboortegrond aan de Bossinkskamp in Den Ham. Op deze grond stonden echter enkele verpauperde stallen. Door gebruik te maken van de Rood voor Rood regeling werd het mogelijk om de stallen af te breken. Omdat er op eigen erf niet voldoende stallen stonden, zijn er ook op het erf van de buren stallen gesloopt. Hiermee werd een bouwkavel gegenereerd. Om één en ander beter in het landschap te laten passen zijn er elzensingels hersteld en fruitbomen aangeplant. De streekeigen elementen op dit erf zorgen ervoor dat het een fijn erf wordt. Jan en Anja bouwen op dit moment een prachtige grote landelijke woning (900 m3) en een schuur voor hun bedrijf. Daarmee is de wens uitgekomen om op deze plek te wonen werken en te genieten van de prachtige omgeving.