X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Schuurwoning met prachtige camping in Den Ham

VARKENSSTALLEN SLOPEN, SCHUURWONING BOUWEN EN CAMPING UITBREIDEN

Jan en Hetty Pastink, eigenaren van de prachtige camping De Reggevalei, hadden ook een varkenshouderij. Om gezondheidsredenen besloten ze even geleden te stoppen met de varkens en deze stal te slopen. Hiervoor kon er een woning ter plekke gebouwd worden. Dit was echter niet de wens, omdat de woning onder grote eikenbomen kwam te staan en te dicht op de buurman. Jan en Hetty wilden de woning liever aan de andere kant van de weg bouwen, aan de rand van een kleine es. Daarbij wilden ze de camping graag uitbreiden en op de plek van de gesloopte varkensstal een parkeerplaats realiseren.

 

De schuurwoning is nog in aanbouw

Deze casus zag ik als een uitdaging: we moesten een situatie bedenken waarmee de gemeente overtuigd werd. Uiteindelijk is dat gelukt! We mochten een woning bouwen waarin Jan en Hetty komen te wonen, daarnaast stond de gemeente een woning toe aan de andere kant van de weg. Schipper Douwes Architecten ontwierp deze en het resultaat mag er zijn! Naast te kiezen voor een woning onder architectuur investeerden Jan en Hetty ook in het landschap. Zo werden er nabij de camping extra houtsingels aangeplant, op het erf fruitbomen en langs de kleine es werd een wandelpad aangelegd. Naast de kwaliteitsimpuls dat het erf heeft gehad heeft ook de omgeving hier de vruchten van geplukt. Mooi om een bijdrage te doen aan zo’n project!

Bekijk de website van Camping De Reggevalei

Meer weten?

Neem contact op