X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

HET WAARBORGEN VAN BEELDKWALITEIT

Beeldkwaliteitsplan

Een beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld om de zogenaamde beeldkwaliteit in een bepaald gebied of van een bepaald erf te waarborgen. Vaak vraagt de gemeente om een beeldkwaliteitsplan als het gaat om specifieke locaties, zoals historisch waardevolle erven. Een beeldkwaliteitsplan geeft specifieke voorwaarden voor de inrichting van een erf. Ook het gebruik van materialen, de positionering van gebouwen en de verhoudingen van de gebouwen worden hierin vastgelegd. Ten slotte worden er sfeerbeelden toegevoegd zodat de uitstraling van het in te richten erf wordt geschetst. Hiermee vormt het beeldkwaliteitsplan een belangrijk toetsingskader bij de beoordeling van een plan door de welstandscommissie.

Samen komen we tot een totaalplan

Als Erfontwikkelaar stel ik beeldkwaliteitsplannen vaak samen op met een architect. Het voordeel hiervan is dat er een totaalplan ontstaat met een goede afstemming tussen de bebouwing, de landschappelijke inpassing en de erfinrichting. Dit komt het uiteindelijke plan ten goede. Hier hoef jij als opdrachtgevers niets voor te doen; het samenwerken met een architect regel ik voor je, zodat jij één aanspreekpunt houdt en ik de uitvoering op me neem.

Heb jij een beeldkwaliteitsplan nodig voor jouw plan?

Neem contact op