X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

HOE KOMT JOUW ERF ER UIT TE ZIEN?

Erfinrichtingsplan

Bij kleinere plannen die een geringe impact hebben op de omgeving wordt vaak een erfinrichtingsplan ontwikkeld. Een erfinrichtingsplan is een tekening die aangeeft hoe het erf er in de nieuwe situatie uit komt te zien en op welke manier er wordt geïnvesteerd in het landschap. In een erfinrichtingsplan staat onder andere welke gebouwen bestaand en nieuw zijn, welke beplanting waardevol is, waar nieuwe beplanting wordt aangebracht, hoe de routing op het erf verloopt, waar gekeerd en geparkeerd kan worden en hoe er wordt omgegaan met het regenwater.

De gemeente heeft een erfinrichtingsplan nodig om te zien hoe het erf verandert. Uiteraard moet er bij de ontwikkeling van een erfinrichtingsplan rekening worden gehouden met jouw wensen en is het belangrijk dat de inrichting van het erf efficient is. Maar ook de gemeente heeft hier een vinger in de pap: aan een erf met een agrarische functie worden namelijk heel andere eisen gesteld dan aan een bedrijf met een recreatieve functie zoals een camping. Ten slotte moet een plan landschappelijk gezien goed worden ingepast; dat betekent dat het logisch moet zijn en het lijkt alsof het nooit anders is geweest.

Maatlat Duurzame Veehouderij voor agrarische ondernemers

Voor agrarische ondernemers is het goed om te weten dat een erfherinrichtingsplan kan worden gebruikt voor de Maatlat Duurzame Veehouderij. In de tien jaar dat ik actief ben als Erfontwikkelaar heb ik al veel erfherinrichtingsplannen ontwikkeld. Afhankelijk van de mate waarin het plan is gerealiseerd kun je als ondernemer verschillende punten behalen. Mocht je hier een vraag over hebben, dan kun je me altijd benaderen.

 

Kan ik jou helpen met een erfinrichtingsplan?

Neem contact op