X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Groot ondernemen in kleinschalig landschap – Poppink Reutum

UITBREIDEN LOONBEDRIJF DOOR COMPENSATIE IN NATUUR

Poppink Reutum, een bedrijf in loonwerk, grondverzet, landbouwmechanisatie en dumperbouw, is een voorbeeld van een grootschalige onderneming in een kleinschalig landschap. Het landschap rondom Reutum wordt hoog gewaardeerd door de ruime aanwezigheid van houtwallen, bosjes en bomen met daartussen boerenerven. Daarbij onderhoudt het bedrijf een hechte band met het dorp, waar ook veel medewerkers wonen. Met de wens om het loonbedrijf uit te breiden is het dus heel belangrijk om het gehele erf in te laten passen met veel groen.

Poppink is zich sterk bewust van het feit dat zij behoorlijk wat extra ruimte vraagt. Ondanks het feit dat de gronden en opstallen volledig eigendom van Poppink zijn, vinden er bijvoorbeeld wel verkeersbewegingen naar het bedrijf plaats. Recent is er door het bedrijf een uitbreiding aangevraagd. Door de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving wordt er in de regio gecompenseerd door het extra aanleggen van natuur. Binnen dit project heb ik met de eigenaren van Poppink Reutum gezocht naar een passende compensatie. Hiermee krijgt de uitbreiding een spoedig vervolg.

Bekijk de website van Poppink Reutum