X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Rood voor Rood

Bij een Rood voor Rood regeling worden leegstaande (lelijke) gebouwen op een erf gesloopt in ruil voor een bouwkavel voor een (compensatie-)woning. Het allerbelangrijkste hierbij is dat er een erf overblijft dat past binnen het landschap. Doorgaans moeten de bouwkavels weer op het oorspronkelijke erf komen te staan, maar het komt ook wel eens voor dat dat niet mogelijk is. In die gevallen gaan we op zoek naar een alternatieve locatie: op een ander erf of dichtbij een bebouwingscluster (hierbij kun je denken aan een lintbebouwing).

Een belangrijke beweegreden voor het gebruik maken van een Rood voor Rood regeling is het financiële plaatje. Voor jou als initiatiefnemer moet het plan financieel ‘uit’ kunnen. Voor de gemeente staat verbetering van de ruimtelijke kwaliteit voorop. Dat betekent dat er, afhankelijk van de oppervlakte van de te slopen gebouwen, extra maatregelen of voorzieningen nodig zijn om de kwaliteit van het erf en de omgeving te verhogen. Voorbeeld hiervan zijn het extra aanbrengen van beplanting op het erf of het herstellen van een historische boerderij.

Ieder erf is uniek

Ieder erf is uniek en dat betekent: maatwerk. Voor het bouwen van een (compensatie-)woning zijn veel bouwstijlen mogelijk. Zo kun je kiezen voor een ontwerp dat kenmerkend is voor de streek, of juist voor een modern en duurzaam ontwerp. Het is in ieder geval belangrijk dat de nieuwe gebouwen en de plek ervan op het erf goed zijn afgestemd op de omgeving.

Wanneer je gebruik wil maken van de Rood voor Rood regeling is het belangrijk om al in een vroeg stadium te bespreken welke bouwstijl je voor ogen hebt en hoe we dit gaan positioneren op het erf. Ga je er zelf wonen, of verkoop je de kavel(s) aan iemand anders?  Het is belangrijk om dit helder te hebben voordat er zaken worden uitgewerkt. Daarom kijken we samen naar wat past op jouw plek. Ook het landschap speelt daarin een belangrijke rol.

Wil jij gebruik maken van de Rood voor Rood regeling?

Neem contact op