X
Contact!

Voor vragen bel
06 - 24 88 38 28 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Rood voor rood Bergentheim

oktober 5, 2017

Met de sloop van ca. 900 m2 oude stallen is er in Bergentheim een nieuwe bouwkavel ontwikkeld.

de Erfontwikkelaar heeft het gehele traject begeleid, van bestemmingsplan tot landschappelijke inpassing’

Hebt u ook oude stallen en bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn? Reeds tien jaar werk ik rood voor rood trajecten uit. Het begint met het opstellen van een principeverzoek. Neem vrijblijvend contact op.

Rood voor rood in Laag Zuthem

januari 29, 2017

Op een bijzonder erf in Laag Zuthem worden stallen gesloopt in het kader van de rood voor rood regeling.

de bestaande opstallen worden deels gesloopt

Ter compensatie mag achter op het erf een nieuwe woning gerealiseerd worden. De bestaande boerderij kent een dubbele wooneenheid.

De opdracht aan dé Erfontwikkelaar was om het erf zo in te richten dat er ruimte is om met drie gezinnen goed te wonen.

het nieuwe erf biedt ruimte om met drie gezinnen te wonen.

 

Samen met de evenconsulent van Het Oversticht zijn de randvoorwaarden opgesteld. Naast sloop van landschapsontsierende bebouwing wordt de bestaande aanbouw van de boerderij gerenoveerd en zal het erf landschappelijk goed ingericht worden.

Rombou b.v. heeft het bestemmingsplan geschreven. dé Erfontwikkelaar maakt hiervoor een praatplan en een ruimtelijk kwaliteitsplan. De kavel zal binnenkort in de verkoop gaan.

Rood voor rood loont!

september 28, 2016

Slopen en weer mooier mogen herbouwen, een woonbestemming krijgen op een agrarisch bouwblok. Eigenaren van in onbruik geraakte schuren, stallen en loodsen worden er beter van. U sloopt minimaal 850 m2 (soms meer) lelijke gebouwen. U bouwt terug een nieuwe woning van min. 750 m3 en een bijgebouw van 150 m2 (er zijn overigens afwijkingen, dat verschilt per gemeente).

De Erfontwikkelaar heeft veel ervaring met projecten in de Rood voor Rood regeling. Net als met de Ruimte voor Ruimte regeling (vergelijkbare regeling, overige provincies). Ik heb de kennis om snel in te schatten of uw plan haalbaar is, hiervoor wordt een quickscan opgesteld. Wij helpen u bij het totaaltraject: van principeverzoek tot verkoop kavel(s).

Over het algemeen wordt het bestemmingsplan aangepast en vraagt de desbetreffende gemeente een landschappelijk inpassingsplan (of erfinrichtingsplan) waarmee een verantwoorde inrichting wordt gewaarborgd.

wordt het onderhoud van het erf u teveel? met sloop van stallen en het verkleinen van het erf kunt u met een gerust hart blijven wonen op uw oude vertrouwde plek

dé Erfontwikkelaar maakt plannen waarbij van belang is:

  1. Waardering voor de historische structuur van het landschap
  2. Goede vorm, grootte en ordening van de gebouwen in verhouding tot het landschap en omgeving
  3. Goede erfinrichting (plaats van de gebouwen, bomen en struiken op het erf en dergelijke)
  4. Goede ontsluiting van het erf
  5. De ontwikkeling gericht op de toekomst en passend binnen voorziene ontwikkelingen
  6. Goede ruimtelijke ordening in verhouding tot de aanwezige woningen in de directe omgeving
  7. Voldoende afstand tussen de ontwikkeling en andere ruimtelijke elementen
  8. Duurzame ontwikkeling waar mogelijk