X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Rood voor rood maakt bouw schuurwoning mogelijk

Net buiten de kern van Wierden is door opdrachtgever een voormalig agrarisch erf gekocht. Het erf bestaat uit een te behouden boerderij met een tweede bedrijfswoning en enkele landschapsontsierende bebouwing. De wens bestaat om de landschapsontsierende bebouwing te slopen en het erf opnieuw op te knappen.

De gemeente Wierden wil hier middels de rood voor rood regeling in aan meewerken. Door de oude opstallen te slopen mag er een nieuwe schuurwoning op het erf worden gebouwd. Dé Erfontwikkelaar heeft in samenspraak met de ervenconsulent van Het Oversticht het ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld. Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld.