X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Expedition Outdoor krijgt nieuw buiten terrein

Expedition Outdoor is een jong groeiend bedrijf dat op een unieke manier buitenactiviteiten organiseert.  Op een perceel, dat naast landhoeve de Zwieze ligt, is initiatiefnemer voornemens het outdoorcentrum verder te ontwikkelen. Concreet houdt dit in dat er enkele kleinschalige voorzieningen (receptie, toillet, opslag) voorzien moeten worden en dat het perceel ingericht wordt met paden, grondwallen en een hoogteparcours.

De gemeente Hardenberg wil hier aan meewerken mits de ruimtelijke kwaliteit geborgd is. Verder moet het perceel ruimtelijk een onderdeel van Landhoeve de Zwiese blijven. Dit houdt in dat er geen aparte publieke inrit kan komen en dat parkeren op de bestaande plekken moet. Ten grondslag van dit Ruimtelijk kwaliteitsplan ligt het Vigerend beleid van de provincie Overijssel, de visienota buitengebied Hardenberg en de LandschapsIdentiteitsKaarten. Naast het beleid zijn ook de wensen en de randvoorwaarden van opdrachtgever verwerkt in het plan.