X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Nieuw rood voor rood beleid Raalte

De gemeente Raalte heeft een nieuw rood voor rood beleid. Sloop van landschapsontsierende bebouwing moet hiermee een impuls krijgen. Naast de traditionele manier van 850 m2 slopen in ruil voor een bouwkavel ter plekke zijn er meer mogelijkheden. Zo kunnen woningen op een andere plek binnen de gemeente gerealiseerd worden en kunnen bijgebouwen groter worden. Het plan uitgewerkte plan is een van de eerste combi-projecten rood voor rood waarbij op 3 locaties in totaal 2935 m2 landschapontsierende bebouwing wordt gesloopt. Ter compensatie ontstaan twee bouwrechten en een multifunctioneel bijgebouw. Op een wegbestemde oude boerderij kan weer een woonbestemming verleend wordt. Daarnaast mag er op dit erf 250 m2 aan bijgebouwen gerealiseerd worden. Op een ander plek wordt tevens een nieuw woning gebouwd met een groot multifunctioneel bijgebouw. Belangrijk bij deze ontwikkeling is een goed ruimtelijk kwaliteitsplan waarin de uitgangspunten vanuit het landschap staan. Daarbij zijn de gebiedskenmerken en de landschappelijke inpassing van het erf erg belangrijk.

 

 

een bestaande boerderij krijgt weer de woonbestemming