X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

De kippen mogen gezien worden

De agrarische sector is volop in beweging en moet steeds vaker voldoen aan nieuwe eisen. Voor dit pluimveebedrijf betekende dit dat er uitlopen aan de stallen moesten worden gebouwd zodat de legkippen naar buiten kunnen. De gemeente Hardenberg wil hieraan in principe medewerking verlenen mits het gehele erf landschappelijk goed ingepast wordt. Daarbij was er aan de noordzijde beperkt ruimte om bestaande bomen te behouden. Ter compensatie wordt er op het erf een erfbosje aangeplant die tezamen met de overige beplanting het bedrijf goed in het landschap past. Het bedrijf wordt daarmee niet verstopt achter groen. De moderne landbouw mag juist gezien worden!