X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Fraaie Twentse woning na sloop stallen

Op dit voormalige agrarische erf in de buurt van Overdinkel staan enkele landschapsontsierende bebouwing. De initiatiefnemer wil middels de rood voor rood regeling deze bestaande landschapsontsierende bebouwing slopen en op de vrijgekomen plek een nieuwe Twentse woning bouwen. In samenspraak met de Ervenconsulent van Het Oversticht is het plan tot stand gekomen en reeds goedgekeurd.

De gemeente Losser wil hier aan meewerken op voorwaarde dat de ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt. Het landschapsontwikkelingsplan Noord-Oost Twente geeft in hoofdlijnen de kenmerken en kwaliteiten van het landschap weer. Dit is de basis voor het uitwerken van het plan. Het doel is te komen tot de juridische en beleidsmatige medewerking voor ontwikkeling van het terrein. Het gemeentelijk beleid in deze beoogt dat de bestaande (cultuurhistorische) kwaliteit een belangrijke rol speelt bij de uitstraling en uitdraging van de karakteristiek van het gebied. Naast de basisinspanning, het landschappelijk goed inpassen van het erf, is ook de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) van toepassing.