X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Nieuwe woning op prachtig erf in Fleringen

Op een prachtig oud erf in Fleringen staan 120 m2 landschapsontsierende bebouwing. Aangezien je minimaal 850 m2 moet slopen om voor een bouwkavel in aanmerking te komen zijn elders meters gesloopt. De nieuwe woning vormt samen met de aanplant een eenheid in het landschap. Onlangs heeft het Q-team van de gemeente Tubbergen het plan positief  beoordeelt.

Het inrichtingsplan is tot stand gekomen door een zorgvuldige cultuurhistorische en landschappelijke analyse van de plek. De oorspronkelijke erfopzet vormt de basis voor de nieuwe erfopzet en deze blijft herkenbaar. Vanuit gebruiks- en privacyoverwegingen wijkt de situering enigszins af van de oorspronkelijke erfopzet. Uit de analyse volgt dat een minimale investering in het landschap al volstaat op deze plek.  

Het Q-team adviseert positief over dit plan.

Sfeerbeelden architectuur