X
Contact!

Voor vragen bel
085-7604390 of mail naar
info@erfontwikkelaar.nl

Geef de juiste kleur aan je plan

Landschappelijk inpassen is een ruim begrip en wordt bij heel veel initiatieven geëist. In grote lijnen komt het er op neer dat het past in de omgeving. Vaak wordt daarbij gedacht dat er veel beplanting aangeplant moet worden. Maar dat is in veel gevallen helemaal niet nodig. Ook de kleurstelling van gebouwen of elementen op een erf bepalen of het past in het landschap. Daarbij is groen damwand ook niet altijd noodzakelijk. Zo werd een grote biovergister in Hardenberg juist in twee kleurcombinaties uitgevoerd. Helaas wordt dan het dak in Nederland grijs. 😉

dé Erfontwikkelaar maakt ca. 100 landschappelijke inpassingsplannen per jaar. Met deze ruime ervaring in heel veel gemeenten kan ik u vooraf al goed helpen om het plan in de omgeving geaccepteerd te krijgen. Met moderne technieken als 3D visualisaties, goed leesbare tekeningen of juist veel referentiebeelden kunt u de omgeving of overheid juist informeren over de plannen. Dit vergroot de acceptatie.

kleurstelling heeft veel invloed op de omgeving